Potrącenia komornicze i administracyjne z wynagrodzeń

https://sklep.infor.pl/PrintVersion.aspx?pc=186111WS1/potracenia-komornicze-i-administracyjne-z-wynagrodzen.html

Potrącenia komornicze i administracyjne z wynagrodzeń

Autor:
Bożena Pęśko
Wydawca:
Infor PL S.A.
Liczba stron:
92
Data wydania:
2019

Opis publikacji

Publikacja omawia najważniejsze zagadnienia dotyczące dokonywania potrąceń z wynagrodzeń i wierzytelności przysługujących pracownikom i innym zatrudnionym osobom. Porusza praktyczne kwestie współpracy pracodawcy z komornikiem i administracyjnym organem egzekucyjnym w zakresie sporządzania pism i innych dokumentów niezbędnych przy potrąceniach. Charakteryzuje szczegółowo obowiązki pracodawców dotyczące egzekucji i ustalania wysokości potrącenia. Uwzględnia przy tym zmiany wprowadzone tzw. pakietem alimentacyjnym oraz w zakresie wierzytelności przysługujących osobom wykonującym umowy cywilnoprawne.

Pracodawcy i zleceniodawcy muszą m.in. wiedzieć:

  • jakie są granice potrąceń i kwoty wolne od potrąceń;
  • w jakich wypadkach należy informować organy egzekucyjne o zmianie okoliczności wpływających na możliwość potrącenia;
  • na czym polega zbieg egzekucji i według jakich zasad dokonywać potrąceń w takiej sytuacji;
  • jak dokonać jednoczesnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę i zasiłku chorobowego.

W publikacji przeanalizowano również zagadnienie ochrony danych osobowych dłużników oraz problematykę zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych pracodawcy.