Wideoszkolenie: Nowelizacja egzekucji podatków gminnych

https://sklep.infor.pl/wideoszkolenie-nowelizacja-egzekucji-podatkow-gminnych.html

Wideoszkolenie: Nowelizacja egzekucji podatków gminnych

Autor:
Hanna Kmieciak
Wydawca:
Infor PL S.A.
Data wydania:
2020

Opis publikacji

Praktyczne wideoszkolenie INFORAKADEMII

Nowelizacja egzekucji podatków gminnych

W ramach oferty otrzymają Państwo drogą mailową:

  • 71 min. wideoszkolenie (zapis z 6 sierpnia 2020 r.), szkolenie dostępne bezterminowo
  • Merytoryczną prezentację szkoleniową przygotowaną przez Hannę Kmieciak, Eksperta Inforakademia.pl, specjalistę w zakresie dochodów JST

Szkolenie przeznaczone dla pracowników organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się egzekwowaniem i windykacją podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i należności publicznoprawnych (skarbnicy i księgowi oraz osoby zajmujące się windykacją). Omówione zostaną znowelizowane przepisy i ich stosowanie w praktyce.

30 lipca 2020 r. egzekucja administracyjna, której podlegają podatki i opłaty dochodzone na rzecz gmin, ulega bardzo dużym zmianom. Zapraszamy na szkolenie, które pozwoli usystematyzować i przybliżyć gminnym organom podatkowym postępowanie przedegzekucyjne i egzekucyjne. Odpowiemy na pytania co się zmienia w upomnieniach? Jak w trakcie zmian przepisów wystawiać tytuły wykonawcze? Jak spowodować, aby egzekucja przebiegała zgodnie z wymogami zmieniającego się prawa, a nade wszystko skutecznie.

Program szkolenia: 

Jak od 30 lipca 2020 r. będzie przebiegać windykacja i egzekucja podatków? Jak na egzekucję podatków wpływa nowy zapis art. 62 § 1 Ordynacji podatkowej – rozliczanie wpłat na najstarszą zaległość? Która data w postępowaniu egzekucyjnym powoduje zapłatę zobowiązania? Czy jest to zastosowanie środka egzekucyjnego? Czy przekazanie pieniędzy do urzędu skarbowego? Czy przelanie środków przez naczelnika urzędu skarbowego do gminy?

Postępowanie przedegzekucyjne: zmiany w Rejestrze Należności Publicznoprawnych.

Odpowiemy na pytanie czy i kiedy wierzyciel może zrezygnować od egzekucji? Jakie przesłanki muszą zostać spełnione, aby nie windykować długu? Czy takie działania będą opłacalne w gminach? Jeśli nie egzekucja, to jak wójt ma wyegzekwować zaległości?

Nowe regulacje dotyczące upomnień. Nowe wzory upomnień: jak wyglądają i kiedy wchodzą w życie? Nowe regulacje dotyczące wygaśnięcia zaległego podatku objętego tytułem wykonawczym a konieczność zapłaty kosztów upomnienia. Co z upomnieniami doręczonymi przed nowelizacją ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, na które nie wystawiono jeszcze tytułów wykonawczych?

Co z tytułami wykonawczymi wystawionymi, a nie zrealizowanymi przed nowelizacją ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji?

Nowe drogi przekazywania tytułów wykonawczych naczelnikowi urzędu skarbowego. Odpowiemy na pytanie jak prawidłowo sporządzić i przekazać tytuł wykonawczy, zgodnie z wymaganiami znowelizowanej ustawy? Jakie dokumenty należy załączyć do tytułu wykonawczego? Nowe uprawnienia wierzyciela do ujawniania majątku dłużnika. Co się stanie jeżeli tytuł wykonawczy nie będzie spełniał wymogów znowelizowanej ustawy? Omówimy nowe wzory tytułów wykonawczych.

System teleinformatyczny – nowe narzędzie do wystawiania tytułów wykonawczych. Jak wójt uzyska dostęp do nowego systemu teleinformatycznego? Co należy zrobić i do kogo się zwrócić, żeby system w gminie zadziałał? Jak w praktyce będzie wyglądało tworzenie tytułów wykonawczych w nowym systemie?

Nowe zasady wystawiania dalszych tytułów wykonawczych. Odpowiemy na pytanie kiedy i w jaki sposób wierzyciel ma obowiązek wystawić dalszy tytuł wykonawczy? Jak po nowelizacji ustawy ma wyglądać dalszy tytuł wykonawczy?

Nowy rodzaj tytułu wykonawczego – kolejny tytuł wykonawczy. Kiedy wójt będzie go wystawiał? Co kolejny tytuł wykonawczy ma wspólnego z hipoteką? Kiedy do wpisu hipoteki będziemy stosować dalszy tytuł wykonawczy a kiedy kolejny tytuł wykonawczy? Prawo czy obowiązek wystawienia kolejnego tytułu wykonawczego przy egzekucji z majątku małżonków?

Nowe zasady egzekucji administracyjnej wobec dłużników pozostających w związku małżeńskim: Jaki tytuł wykonawczy ma wystawić wójt na dłużnika pozostającego w związku małżeńskim? Kiedy będzie to tytuł wykonawczy, a kiedy kolejny tytuł wykonawczy? Na czym będzie polegało prawo sprzeciwu małżonka naszego dłużnika? Jaka będzie rola wierzyciela (wójta) po wniesieniu sprzeciwu przez małżonka dłużnika?

Zmiany w zmienionym tytule wykonawczym.

Nowa możliwość egzekucji wobec aktualnego właściciela przedmiotu hipoteki lub zastawu skarbowego: Czyli jak i kiedy wójt będzie prowadził egzekucję wobec nowego właściciela nieruchomości, który kupił nieruchomość z wpisaną przez wójta hipoteką?

Oświadczenie dłużnika o majątku lub źródłach dochodu jako warunek konieczny przy egzekucji osoby trzeciej.

Ustawowe obowiązki wierzyciela zapisane w nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Nowe regulacje dotyczące prawa wniesienia zarzutów w sprawie egzekucji administracyjnej. Odpowiemy na pytania: gdzie zobowiązany będzie wnosił zarzuty? Jakie są podstawy wniesienia zarzutu? Jaki jest termin do wniesienia zarzutu? Jakie obowiązki po wniesieniu zarzutów ma wierzyciel?

Umorzenie postępowania egzekucyjnego: Kiedy wójt będzie zobowiązany umorzyć egzekucję? A kiedy to będzie jego prawo?

Sposoby i tryb współpracy wierzycieli, organów egzekucyjnych i dłużników zajętej wierzytelności (np. banków) w postępowaniu egzekucyjnym. Nowa regulacja zasad, których wcześniej w postępowaniu egzekucyjnym nie było!

Odpowiedzi na wszystkie pytania uczestników webinarium, które odbyło się 4 sierpnia br.

Prowadząca:

Hanna Kmieciak

Ekspert Inforakademia.pl, Specjalista w zakresie dochodów JST

Praktyk i teoretyk w dziedzinie prawa finansowego, a szczególnie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, absolwentka studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; właściciel Kancelarii JST konsultacje szkolenia doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni pracownik jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni redaktor naczelny „Prawa Finansów Publicznych”, konsultant Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Poznaniu, konsultant i wykładowca regionalnych izb obrachunkowych, autor książek: „Podatki dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków. Komentarz praktyczny”, „Zaświadczenia”, „Dochodzenie i egzekucja opłaty śmieciowej”, „Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – praktyka”, współautor książek „Jednostki pomocy społecznej”, „Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego”, „Podatki lokalne 2016” i „Rejestr Należności Publicznoprawnych” oraz publikacji z dziedziny prawa finansowego i procedur podatkowych „Gazety Prawnej”, „Finansów Komunalnych”, „Przeglądu podatków lokalnych i finansów samorządowych”, „Prawa Finansów Publicznych”, biuletynów RIO oraz m.in. wydawnictw INFOR PL


Szkolenie dostępne jest również na Platformie INFORAKADEMIA.PL.
  Znajdziesz na niej 1 700 materiałów wideo dla Księgowych i Kadrowych, w tym aż 383 godzinnych wideoszkoleń. Wśród ostatnio dodanych są m.in.: Biała lista podatników VAT – uproszczenia od lipca 2020, JPK_VAT w nowej formie, cykl 15 szkoleń dotyczących zagadnień związanych z pandemią koronawirusa i rozwiązań kolejnych tarczy antykryzysowych (zarówno z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń, jak i podatków), Koszty w firmie 2020, Ulga B+R, PPK w praktyce, Umowy zlecenia 2020. Dostęp do Platformy WWW.INFORAKADEMIA.PL już od 99 zł miesięcznie w ofercie kwartalnej SKORZYSTAJ - >

Jeśli jednak potrzebujesz czasu, aby rozważyć ofertę INFORAKADEMIII, to już dziś koniecznie zapisz się na bezpłatny newsletter. Co tydzień informujemy w nim o zbliżających się webinariach, nowościach wideo oraz promocjach. Podgląd bezpłatnego newslettera INFORAKADEMII oraz link do zapisu znajdziesz TUTAJ >> www.inforakademia.pl/newsletter

Organizator szkolenia: INFORAKADEMIA

Partnerzy webinarium: INFORLEX, Rachunkowość Budżetowa, Poradnik Rachunkowości Budżetowej, www.infor.pl