Wideoszkolenie: Zmiany w egzekucji podatków gminnych

https://sklep.infor.pl/wideoszkolenie-zmiany-w-egzekucji-podatkow-gminnych-22-kwietnia-2021.html

Wideoszkolenie: Zmiany w egzekucji podatków gminnych

Wydawca:
Infor PL S.A.
42,50 zł

Opis publikacji

Szkolenie przeznaczone dla pracowników organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się egzekwowaniem i windykacją podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i należności publicznoprawnych (skarbnicy i księgowi oraz osoby zajmujące się windykacją). Omówione zostaną przepisy i ich stosowanie, praktyka i najnowsze orzecznictwo, a także zapowiadane zmiany przepisów.


Jeszcze nie zdążyliśmy się przyzwyczaić do nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, która weszła w życie 30 lipca 2020 r., a już od 20 lutego 2021 r. obowiązuje kolejna zmiana. 30 kwietnia 2021 r. zaczną obowiązywać kolejne, nowe rozwiązania w postępowaniu egzekucyjnym podatków i opłat lokalnych. Podczas szkolenia omówimy jak w praktyce wierzyciele poradzili sobie ze zmianami już obowiązującymi i co wniesie nowego nowelizacja ustawy w 2021 r.


Podczas spotkania omówione zostaną zagadnienia i udzielone odpowiedzi na pytania:

Upomnienia: Jak sprawdzają się w praktyce upomnienia znowelizowane 30 lipca 2020 r. i 20 lutego 2021 r.? Przedawnienie kosztów upomnień: Omówimy przesłanki przedawnienia kosztów upomnień? Czy wszystkie „stare” koszty upomnień się przedawniły? Jak liczyć termin przedawnienia kosztów upomnień? Czy i jakie okoliczności przerywają bieg terminu przedawnienia kosztów upomnień? Na konkretnych przykładach nauczymy się obliczać termin przedawnienia kosztów upomnień. Jak w praktyce przedawnić koszty upomnienia? Co w praktyce oznacza przedawnienie kosztów upomnień? Czy w związku z przedawnieniem kosztów upomnień, musimy je gdzieś odpisać? Kto odpowiada za przedawnienie kosztów upomnień?

Jak w praktyce sprawdza się system teleinformatyczny eTW jako nowe narzędzie do przesyłania tytułów wykonawczych? Czy wszyscy mamy dostęp do systemu teleinformatycznego? Jeśli nie, to dlaczego? Jak prawidłowo uzyskać login i hasło dostępu? Odpowiemy na pytanie jak prawidłowo sporządzić i przekazać tytuł wykonawczy, zgodnie z wymaganiami znowelizowanej ustawy? Jakie dokumenty należy załączyć do tytułu wykonawczego? Co się stanie jeżeli tytuł wykonawczy nie będzie spełniał wymogów znowelizowanej ustawy? Omówimy nowe wzory tytułów wykonawczych.

Nowe przesłanki do niepodejmowania egzekucji: Jakie sytuacje usprawiedliwiają niepodejmowanie czynności zmierzających do egzekucji? Kiedy egzekucja podatków jest obowiązkowa, a kiedy nie? Co się bardziej opłaca: podjęcie egzekucji czy nieprzystąpienie do niej?

Ustawowa regulacja współpracy wierzyciela, organu egzekucyjnego i dłużnika – na czym ma polegać? Jakie warunki musi spełnić wójt, burmistrz, prezydent miasta czy zarząd związku egzekucyjnego, aby nie uchybić przepisom?

Nowa regulacja wszczęcia postępowania egzekucyjnego – czy tylko doręczenie odpisu tytułu wykonawczego dłużnikowi wszczyna postępowanie egzekucyjne?

Nowe przesłanki wystawienia dalszego tytułu wykonawczego – kiedy jeszcze, oprócz zbiegu egzekucji i wpisu hipoteki, wierzyciel będzie miał obowiązek wystawić dalszy tytuł wykonawczy?

Nowość! Przesłanki niepozwalające na umorzenie postępowania egzekucyjnego, nawet gdy dłużnik jest nieściągalny.

Nowe uregulowania ponownego wszczęcia egzekucji: Kiedy umorzone postępowanie egzekucyjne można wszcząć ponownie? Czy jest to prawo czy obowiązek wierzyciela? Jak powinien postąpić wójt, żeby ponowna egzekucja była skuteczna i doprowadziła do wyegzekwowania zaległości?

Przedawnienie kosztów egzekucyjnych, czyli które koszty będą obciążać wierzyciela, a które wójt będzie mógł uznać za przedawnione? Jak liczyć termin przedawnienia kosztów egzekucyjnych? Kto odpowiada za przedawnienie kosztów egzekucyjnych?

Jakie korzyści płyną dla wierzyciela z nowego przepisu mówiącego, że wygaśnięcie obowiązku, którego dotyczy tytuł wykonawczy, po wszczęciu postępowania egzekucyjnego nie zwalnia z obowiązku zapłaty kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych. Kiedy wójt będzie powoływał ten artykuł?

Nowe osoby w postępowaniu egzekucyjnym – kto oprócz dłużnika może płacić po wystawieniu tytułu wykonawczego?

Ważne przepisy przejściowe, czyli od kiedy, które regulacje będą stosowane?

Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Prowadząca: Hanna Kmieciak

Ekspert Inforakademia.pl, Specjalista w zakresie dochodów JST

Praktyk i teoretyk w dziedzinie prawa finansowego, a szczególnie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, absolwentka studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; właściciel Kancelarii JST konsultacje szkolenia doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni pracownik jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni redaktor naczelny „Prawa Finansów Publicznych”, konsultant Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Poznaniu, konsultant i wykładowca regionalnych izb obrachunkowych, autor książek: „Podatki dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków. Komentarz praktyczny”, „Zaświadczenia”, „Dochodzenie i egzekucja opłaty śmieciowej”, „Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – praktyka”, współautor książek „Jednostki pomocy społecznej”, „Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego”, „Podatki lokalne 2016” i „Rejestr Należności Publicznoprawnych” oraz publikacji z dziedziny prawa finansowego i procedur podatkowych „Gazety Prawnej”, „Finansów Komunalnych”, „Przeglądu podatków lokalnych i finansów samorządowych”, „Prawa Finansów Publicznych”, biuletynów RIO oraz m.in. wydawnictw INFOR PL

Czas trwania: 75 min.
Prezentacja szkoleniowa oraz akty prawne
Data nagrania: 22 kwietnia 2021

Link do szkolenia na Platformie INFORKADEMIA KLIKNIJ TUTAJ >>


Decydując się na zakup abonamentu Platformy INFORAKADEMIA zyskujesz wiele!

  1. Nieograniczony dostęp do wszystkich wideoszkoleń i retransmisji webinariów na Platformie INFORAKADEMIA.
  2. Zdobywasz i pogłębiasz wiedzę dzięki szkoleniom prowadzonym przez uznanych Ekspertów.
  3. Masz możliwość korzystania z testów wiedzy i zdobywania certyfikatów.
  4. Przy każdym wideoszkoleniu znajdziesz podlinkowane materiały powiązane z tematem szkolenia (np.: przepisy prawne, aktywne formularze, orzeczenia i interpretacje, artykuły i porady z fachowych z czasopism Grupy INFOR.PL m.in.: Monitor Księgowego, Biuletyn VAT, Biuletyn Głównego Księgowego, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń).
  5. To Ty decydujesz kiedy i gdzie odbywasz szkolenia.

Platforma INFORKADEMIA to idealny sposób na uzupełnienie wiedzy o zmianach w prawie.
Potrzebujesz więcej informacji?
ZAPRASZAMY TUTAJ >>  


INFORAKADEMIA zrzeszona w Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych
Certyfikat 23/03/2021
Informacje o promocji:
* - płatność autoodnowieniowa dotyczy abonamentu odnawianego automatycznie co miesiąc podzielonego następująco:
  • pierwszy miesiąc w cenie 1 zł
  • kolejne miesiące w cenie 95 zł/miesiąc
W przypadku skorzystania z promocji konieczne będzie podanie i zapisanie numeru karty kredytowej.
Kolejne transze płatności będą pobierane z rachunku karty automatycznie.