Wideoszkolenie: Sprawozdawczość budżetowa – najczęściej popełniane błędy w świetle kontroli RIO

https://sklep.infor.pl/szkolenie-sprawozdawczosc-budzetowa-najczesciej-popelniane-bledy-w-swietle-kont-rio.html

Wideoszkolenie: Sprawozdawczość budżetowa – najczęściej popełniane błędy w świetle kontroli RIO

Autor:
Magdalena Grotkiewicz
Wydawca:
Infor PL S.A.
Data wydania:
2020
Bezemisyjna
199,00 zł

Opis publikacji

Szanowni Państwo, rok 2020 niewątpliwie zaskoczył nas wszystkich, musieliśmy dostosować się do zupełnie nowych warunków. Pojawiło się mnóstwo nowych wydatków, ale także dochodów pochodzących z najróżniejszych źródeł celowych.

 • Jak ujmować zdarzenia gospodarcze w sprawozdaniach budżetowych?
 • Jak zachować terminy sporządzania sprawozdań, kiedy pracownicy są na kwarantannie?
 • Jakie zmiany w 2021 r., przyniesie nowe rozporządzenie w sprawie sprawozdań w zakresie operacji finansowych?

Sprawozdania budżetowe sporządzane są wielokrotnie w ciągu rok budżetowego – są to sprawozdania miesięczne, kwartalne, następnie narastająco za kolejne kwartały oraz roczne.  Zapraszamy do udziału w praktycznym wideoszkoleniu, podczas którego odpowiemy na najważniejsze pytania i postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości związane ze sprawozdaniami budżetowymi oraz sprawozdaniami w zakresie operacji finansowych. 

W trakcie wideoszkolenia m.in.:

 • skupimy się przede wszystkim na sprawozdaniu Rb-27S oraz Rb-28S, Rb-34S jako tych najczęściej występujących w Państwa jednostkach
 • opowiemy gdzie wykazywać dotacje celowe
 • wyjaśnimy co zrobić z dochodami budżetu państwa z tytułu zwrotu przez komornika świadczenia alimentacyjnego
 • omówimy jakie dane wykazywać w sprawozdani Rb-27S w kolumnie „zaległości netto”
 • przedstawimy zmiany, które ustawodawca wprowadził nowym rozporządzeniem w sprawie  sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.

Wideoszkolenie przeznaczone jest dla służb finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych, m.in. dla:

 • skarbników,
 • głównych księgowych,
 • księgowych,
 • wszystkich osób zajmujących się w jednostkach środkami trwałymi,
 • oraz dla osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie inwentaryzacji

PROGRAM

Sprawozdawczość budżetowa – najczęściej popełniane błędy w świetle kontroli RIO

 • Sprawozdania budżetowe – kilka słów wstępu…
  • Dlaczego są takie ważne
  • Jak prawidłowo sporządzać poszczególne sprawozdania
  • Kto ma obowiązek je sporządzać
  • Jak sporządzić korektę
  • W jakim terminie i komu przesłać gotowe sprawozdanie
 • Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych…
  • Zaniżenie zaległych należności podatkowych w sprawozdaniu Rb-27S
  • Jakie dane wykazywać w sprawozdani Rb-27S w kolumnie „zaległości netto”
  • Czy koszty upomnień wykazywać w sprawozdaniu RB 27 S i ewentualnie na jakiej podstawie?
  • Odsetki za zwłokę od należności podatkowych wykazanych w kolumnie „zaległości netto”
  • Środki otrzymane z tytułu subwencji ogólnej części oświatowej
  • Środki otrzymane z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych
  • Wykazywanie dotacji celowych
  • Co wykazywać w kolumnie „należności”
  • Co wykazywać w kolumnie „Dochody wykonane”
  • Jak wykazywać dochody budżetu państwa z tytułu zwrotu przez komornika świadczenia alimentacyjnego?
 • Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych…
  • Jak wykazać zaangażowanie środków w sprawozdaniu Rb-28S?
  • Jak wykazać w sprawozdaniu kwartalnym Rb-28S nadpłaconą fakturę za wyżywienie?
  • Jak prawidłowo ująć w sprawozdaniu Rb-28S opłatę za pobór wód płatną raz na kwartał?
 • Sprawozdania budżetowe – pozostałe problemy…
  • Zadania zlecone w Rb-27S i Rb-27ZZ
  • Dochody z tytułu usług opiekuńczych w sprawozdaniu Rb-27S i Rb-27ZZ
  • Nieprawidłowe sporządzanie sprawozdań budżetowych przez kierownika CUW
  • Niewykorzystana dotacja – jak ująć w sprawozdaniu Rb-30S

Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych – co zmienia nowe rozporządzenie

 • Zakres regulacji w nowym rozporządzeniu
 • Zasady sporządzania i przekazywania sprawozdań w zakresie operacji finansowych
 • Nowe formy sporządzania sprawozdań w zakresie operacji finansowych
 • Forma elektroniczna jako wyłączna forma sporządzania sprawozdań – wyjątki
 • Instrukcja sporządzania sprawozdań (załącznik nr 8) – nowe zasady:
 • sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji:
  • zmiany w części C2
  • jakie dane należy wykazać nowej części C3
  • instytucja parabankowa – definicja nowego podmiotu
 • sprawozdanie Rb-UZ uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz sprawozdanie Rb-ZN o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych
  • ze zbierania jakich danych zrezygnował ustawodawca w nowym rozporządzeniu
 • Zmiany w terminach sporządzania sprawozdań

Prelegent:

Magdalena Grotkiewicz, Redaktor naczelna, INFOR PL S.A.

Absolwentka Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych w zakresie: rachunkowości, prawa Unii Europejskiej i prawa pracy; autorka publikacji z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, szkoleniowiec, redaktor naczelna dwutygodnika "Rachunkowość Budżetowa".

Minimalne wymagania sprzętowe:

Procesor 1.4GHz Intel® Pentium® 4 i wyżej. Pamięć operacyjna RAM 512MB (1GB zalecane) dla Windows 7 lub Windows 8. System Operacyjny WIN98, WIN2000, WIN XP, WIN XP PRO i inne systemy operacyjne. Microsoft Internet Explorer 8 lub nowszy; Windows Edge browser; Mozilla Firefox; Google Chrome. Adobe® Flash® Player 13.0+ Video PC: karta graficzna min. 8 MB pamięci. Dźwięk PC: karta dźwiękowa. Łącze Internetowe 512Kbps (zalecane połączenie przewodowe).

Organizator webinarium: INFOR PL S.A.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą konferencji i szkoleń stacjonarnych: konferencje.infor.pl