Podróże służbowe. Rozliczenia podatkowe w firmie

https://sklep.infor.pl/podroze-sluzbowe-rozliczenia-podatkowe-w-firmie.html

Podróże służbowe. Rozliczenia podatkowe w firmie

Autor:
Radosław Kowalski
Wydawca:
Infor Biznes Sp. z o.o.
Liczba stron:
160
Data wydania:
2017
ISBN:
978-83-65622-57

Opis publikacji

Praktyczny poradnik dotyczący podroży służbowych, dla pracodawców i pracowników, na temat zasad dokonywania rozliczeń podatkowych.
 • wydatki pracodawcy
 • ryczałt i świadczenia niepieniężne
 • posiłek dla pracownika w delegacji
 • zwrot kosztów
 • diety ujemne
 • kursy walut w rozliczeniu kosztów
 • limit wydatków 15 000 zł
 • odliczenie VAT

Jednym z najważniejszych zagadnień łączących się z wykonywaniem pracy są podróże służbowe. Na pracodawcach i pracownikach ciążą liczne obowiązki związane z ich rozliczaniem.
Opracowanie omawia zasady rozliczania podróży służbowych krajowych i zagranicznych. Najtrudniejsze zagadnienia wyjaśniono na konkretnych przykładach oraz w formie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.
 • Kiedy mamy do czynienia z podróżą służbową
 • Jak rozliczać czas pracy w podróży służbowej
 • Czym różnią się podróże służbowe kierowców od pozostałych pracowników
 • Jakie świadczenia przysługują z tytułu podróży służbowej
 • Czy za wypadek w czasie podróży służbowej pracownik otrzyma świadczenia z ZUS
 • Jak rozliczać i dokumentować podróże służbowe

W opracowaniu m.in.:
 • wydatki związane z podróżą służbową w kosztach pracodawcy
 • ryczałt i świadczenia niepieniężne a przychód pracownika
 • czy posiłek dla pracownika w delegacji musi oznaczać PIT
 • zwrot kosztów a rozliczenie wydatków – czy „słówka” mają znaczenie
 • osoba współpracująca w podróży a skutki podatkowe
 • podróż „nie służbowa” a przychody pracownika
 • diety ujemne wg PIT
 • kursy walut w rozliczeniu kosztów podróży służbowej pracownika
 • limit wydatków 15 000 zł a koszty podróży służbowej w kosztach uzyskania przychodu
 • podróż służbowa a VAT