RODO Jak przygotować się do kontroli

https://sklep.infor.pl/rodo-jak-przygotowac-sie-na-kontrole-.html

RODO Jak przygotować się do kontroli

Autor:
Dominika Dörre-Kolasa, Paweł Sych, Adrian Szutkiewicz
Wydawca:
Infor Biznes Sp. z o.o.
Liczba stron:
156
Data wydania:
2018
ISBN:
978-83-65986-69

Opis publikacji

Praktyczny poradnik dla przedsiębiorców jak przygotować się do kontroli przestrzegania przepisów RODO w firmie lub urzędzie. 

Niniejsza publikacja zawiera wytyczne oraz wskazówki praktyczne pozwalające krok po kroku przygotować organizację na wypadek ewentualnej kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

Rozpoczęcie stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) było momentem, w którym wiele podmiotów dokonujących przetwarzania danych osobowych w ramach swojej bieżącej działalności zdało sobie sprawę z ciążących na nich z tego tytułu obowiązków.

Przepisy RODO wprowadziły możliwość wymierzania wysokich kar finansowych za naruszenie jego przepisów. Na poziomie krajowym uregulowany został mechanizm umożliwiający przeprowadzanie kontroli  i nakładanie wspominanych sankcji.

W opracowaniu:

  • zakres i przebieg kontroli prowadzonej przez PUODO
  • prawa i obowiązki kontrolowanego
  • uprawnienia kontrolujących
  • konsekwencje kontroli
  • kary i sankcje za naruszenia przepisów o ochronie danych 
  • postępowanie sądowe