ZUS dla firm Zmiany w składkach ubezpieczeniowych

https://sklep.infor.pl/zus-dla-firm-zmiany-w-skladkach-ubezpieczeniowych.html

ZUS dla firm Zmiany w składkach ubezpieczeniowych

Autor:
Ewa Bogucka-Łopuszyńska, Joanna Śliwińska
Wydawca:
Infor Biznes Sp. z o.o.
Liczba stron:
128
Data wydania:
2019
ISBN:
978-83-65986-88
79,00 zł

Opis publikacji

Praktyczny poradnik dla przedsiębiorców dotyczący prawidłowego rozliczania składek ubezpieczeniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także zmianami wprowadzonymi od 1 stycznia 2019 r.

Od 30 kwietnia obowiązuje ustawa z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, która wprowadziła m.in. dwa nowe rozwiązania wpływające na obowiązki składkowe. Pierwsze z nich to możliwość prowadzenia działalności nieewidencjonowanej (zwanej też nierejestrowaną), która mimo iż spełnia definicję działalności gospodarczej, to jednak ze względu na niski przychód nie podlega rejestracji w CEiDG, a co za tym idzie – także w ZUS. Druga z nowości to ulga na start. Kilka miesięcy później przyjęto natomiast ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która weszła w życie 1 stycznia 2019 r.

Wprowadziła ona kolejną ulgę składkową dla przedsiębiorców. Ci z nich, którzy w danym roku osiągnęli przychód nieprzekraczający 30-krotności minimalnego wynagrodzenia, w roku następnym mogą płacić obniżone składki. Ich wysokość będzie ustalana indywidualnie dla każdego przedsiębiorcy spełniającego kryteria. W przeciwieństwie bowiem do obowiązującego od dawna tzw. małego ZUS nie będzie wspólnej, z góry ustalonej podstawy ich wymiaru. Wyliczenie podstawy pozostawiono przedsiębiorcy, co w praktyce może się okazać problematyczne, zwłaszcza że trzeba będzie wziąć pod uwagę nie tylko przychód, lecz także kilka innych czynników.

W naszym poradniku, kierowanym przede wszystkim do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą podpowiemy, jak zrobić to prawidłowo i nie zgubić się w gąszczu nowych i starych ulg i zwolnień, a poprawnie z nich skorzystać.

W rozdziale 1 przestawiamy zasady ogólne podlegania ubezpieczeniom i opłacania składek, które są stosowane do osób prowadzących działalność. W rozdziałach 3–5 omawiamy zasady specjalne podlegania ubezpieczeniom. W rozdziale 2 omawiamy natomiast działalność nieewidencjonowaną, której co prawda ani Prawo przedsiębiorców, ani ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych nie uznaje za działalność gospodarczą, ale która nierozerwalnie wiąże się z prezentowanymi zagadnieniami.

W opracowaniu m.in.:
  • Kto musi opłacać składki za siebie i współpracowników
  • Działalność nieewidencjonowana a ubezpieczenia społeczne
  • Ulga na strat, mały ZUS czy zasady ogóle – kto może skorzystać z preferencji, a kto zapłaci w pełnym wymiarze
  • Kiedy warto zgłosić się do ubezpieczeń dobrowolnych
  • Co zrobić w razie spóźnienia z wpłatą składki
  • Jak wyliczyć składki przy zbiegu tytułów ubezpieczeniowych