Pracujący rodzic. Wiesz, co Ci się należy! Poznaj swoje prawa nr 2

https://sklep.infor.pl/poznaj-swoje-prawa-cz-2-pracujacy-rodzic----wiesz--co-ci-sie-nalezy-.html

Pracujący rodzic. Wiesz,  co Ci się należy!  Poznaj swoje prawa nr 2

Wydawca:
Infor Biznes Sp. z o.o.
Oprawa:
miękka
Data wydania:
2019
Format:
145×205mm
ISBN:
978-83-66316-16
12,50 zł

Opis publikacji

Pracujący rodzice mają prawo do wielu przywilejów związanych z rodzicielstwem. Zarówno oni, jak i opiekunowie dzieci mogą korzystać z różnego rodzaju urlopów:
  • urlopu macierzyńskiego,
  • urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
  • urlopu rodzicielskiego,
  • urlopu ojcowskiego,
  • urlopu wychowawczego.
W trakcie tych urlopów – z wyjątkiem urlopu wychowawczego – otrzymują zasiłek macierzyński, którego wysokość jest uzależniona od pobieranego wcześniej wynagrodzenia.

Ciąża i urodzenie dziecka wiążą się ze specjalnymi warunkami zatrudnienia – ochroną przed zwolnieniem, zakazem wykonywania określonych prac i obowiązkami dla pracodawcy.

Koszty ponosi też budżet państwa, bo finansuje składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające zasiłek macierzyński i przebywające na urlopie wychowawczym.

Przywileje przysługują osobom zatrudnionym na umowę o pracę – i to na ich prawach skupia się niniejszy poradnik. Sytuacja zleceniobiorców i osób samozatrudnionych jest nieco inna i choć mają prawo do zasiłków na takich samych zasadach jak pracujący na etacie, to już na urlopy związane z urodzeniem dziecka oraz na ochronę nie mogą liczyć.