Pracownicze Plany Kapitałowe. Praktyczny komentarz do ustawy

https://sklep.infor.pl/pracownicze-plany-kapitalowe-praktyczny-komentarz-do-ustawy.html

Pracownicze Plany Kapitałowe. Praktyczny komentarz do ustawy

Autor:
dr Marcin Wojewódka, Adrian Prusik
Wydawca:
Infor Biznes Sp. z o.o.
Liczba stron:
306
Data wydania:
2019
EAN:
9788366316096
59,40 zł

Opis publikacji

Publikacja jest najbardziej aktualnym na rynku i praktycznym komentarzem do przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Uwzględnia zmiany, które weszły w życie 25 czerwca i 5 września 2019 r.

Komentarz przystępnie objaśnia elementy systemu pracowniczych planów kapitałowych (PPK) i łączy je z licznymi zagadnieniami praktycznymi. Przybliża skomplikowane instytucje, jakie zawarł ustawodawca w treści przepisów, a ponadto przedstawia spostrzeżenia z już uruchomionych PPK, tak aby mogli z nich skorzystać kolejni pracodawcy, a także ich doradcy.

Atutem książki są wzory dokumentów, jakie powinny być sporządzone w procesie przystąpienia do systemu PPK. Czytelnik może skorzystać m.in.:

  • z wzoru porozumienia między podmiotem zatrudniającym a zakładowymi organizacjami związkowymi dotyczącego świadczenia usług instytucji finansowej zarządzającej PPK;
  • z wzoru regulaminu reprezentacji osób zatrudnionych wyłonionej do spraw PPK;
  • z wzoru wniosku zatrudnionego o przystąpienie do PPK.

Autorzy komentarza są doświadczonymi praktykami systemu emerytalnego w Polsce, którzy od wielu lat, współpracując ze sobą w ramach kancelarii prawnej, pomagają pracodawcom w tworzeniu oraz prowadzeniu długoterminowych świadczeń pracowniczych, takich jak pracownicze plany kapitałowe  czy pracownicze programy emerytalne (PPE).

Publikacja jest skierowana do przedstawicieli podmiotów, które muszą być zaangażowane w tworzenie PPK – pracodawców, zarządów spółek, związków zawodowych oraz instytucji finansowych. Będzie również przydatna firmom doradczym i consultingowym, prawnikom, kadrowym, księgowym oraz osobom zajmującym się szkoleniami.