DGCS - Księga Handlowa dla Firmy

https://sklep.infor.pl/3111010,infor-system-ksiega-handlowa-dla-firm.html

DGCS - Księga Handlowa dla Firmy

Autor:
DGCS.SA
Wydawca:
dGCS
Data wydania:
2010
Bezemisyjna
1 107,00 zł

Opis publikacji

Program umożliwiający prowadzenie ksiąg rachunkowych , według obowiązujących przepisów zawartych w Ustawie o Rachunkowości. INFOR DGCS System Księga Handlowa to intuicyjne narzędzie, które pomaga w prowadzeniu księgowości średnim i dużym przedsiębiorcom, a także na rozliczanie takich podmiotów w biurach rachunkowych.

 • elastyczny plan kont, możliwość stworzenia własnego lub korzystanie z gotowego, dostarczanego z programem, elastyczne tworzenie wzorców księgowania (automatów księgowych) oraz wzorców VAT,

 • swobodne i intuicyjne ujmowanie ewidencji na kontach m. in.: opcja księgowania tylko na syntetyce, a w późniejszym czasie rozksięgowania na analitykach (ewidencja analityczna), wielopoziomowe analityki,

 • zestaw raportów ułatwiających kontrolę zapisów księgowych: raporty dziennika, operacji na kontach, obrotów i sald, potwierdzenia sald, VAT i akcyzy, wydruki poleceń księgowania,

 • intuicyjne i szybkie sporządzanie sprawozdań finansowych, możliwość przenoszenia definicji sprawozdań między firmami, korzystanie z zależności między sprawozdaniami,

 • rozliczanie transakcji zagranicznych – wpisy mogą być wykonywane przez użytkownika w walutach, jak i w PLN,

 • aktualizacja kursów walut ze strony NBP oraz możliwość ręcznej edycji, automatyczne księgowanie różnic kursowych,

 • przejrzysta kontrola płynności finansowej dzięki modułowi rozrachunków, który pozwala na rozliczanie zaległości naszych oraz kontrahentów, obsługę nadpłat, możliwość rozliczania poszczególnych dokumentów oraz globalnie według terminu płatności, tworzenie raportów zaległych należności i zobowiązań, a także kompensat,

 • księgowanie: akcyzy przy stawkach zarówno procentowych i ilościowych, czynności cywilno – prawne, rozliczanie paliwa,

 • przelewy i wyciągi bankowe wraz z importem wyciągów bankowych w formacie plików MT-940 dla Raiffaisen Bank, PKO BP, PKO SA, ING Bank Śląski, Millenium, BZ WBK, Citi Bank, Bre Bank oraz integracja z Bank Connect Passive (Bank BPH), a także generowanie płatności i rozliczanie z zaległościami,

 • automatyczne księgowanie z pozostałych modułów (Magazyn / Fakturowanie, Delegacje, Kadry i Płace, Środki Trwałe),

 • automatyczne księgowanie dokumentów z programów dGCS S.A. (DOS), automatyczne księgowanie z innych systemów: Subiekt (EDI++), KAMSOFT – moduły dodatkowe,

 • dodawanie, edycja i usuwanie wpisu z VAT-em i bez VAT-u, rejestry VAT, sprzedaży i zakupu,

 • wspólny moduł kasy z możliwością prowadzenia wielu kas: KP, KW, raporty kasowe,

 • wspólny moduł rozrachunków pozwalający na kontrolę należności, zobowiązań i płatności,

 • możliwość księgowania tylko na syntetyce i rozksięgowania na analityce,

 • integracja danych z wielu oddziałów dzięki możliwości importu i eksportu dekretów księgowych.

 • obsługa not korygujących, wezwań do zapłaty i not odsetkowych,

 • dowody wewnętrzne, *definiowalne wzorce przeksięgowań służące np. do automatycznego przeksięgowania na wynik, *automatyzacja standardowych czynności,

 • możliwość dostosowania raportów i wydruków do potrzeb użytkownika,

 • import danych z programów DGCS S.A. FiK (DOS).

 • import słowników z pliku Excel