Nowe obowiązki dla prowadzących księgę przychodów i rozchodów

https://sklep.infor.pl/nowe-obowiazki-dla-prowadzacych-ksiege-przychodow-i-rozchodow.html

Nowe obowiązki dla prowadzących księgę przychodów i rozchodów

Autor:
K.Wojciechowska, G. Ziółkowski
Wydawca:
Infor PL S.A.
Liczba stron:
84
Format:
B5

Opis publikacji

Nowe obowiązki dla prowadzących księgę przychodów i rozchodów

Od 11 maja 2013 r. osoby prowadzące podatkową księgę przychodów i rozchodów mają nowe obowiązki. To efekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie prowadzenia pkpir dostosowującego jego przepisy do zmian wprowadzonych w innych przepisach podatkowych.

Nowości to:

  • ewidencja korekt kosztów wynikających z nieregulowania zobowiązań w terminie
  • wpływ korekt kosztów na remanent końcowy
  • rozszerzenie katalogu dokumentów stanowiących podstawę zapisów w pkpir
  • zmiana nazewnictwa dokumentów księgowych
  • zmiany dotyczące karty przychodów pracownika

Publikacja zawiera:

  • Przewodnik po zmianach przepisów, czyli tabelaryczne zestawienie zmienionych przepisów rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów w brzmieniu przed i po nowelizacji wraz z komentarzem eksperta do każdej zmiany.
  • Ewidencję korekt kosztów na przykładach, czyli omówienie zasad wpisywania do pkpir korekty kosztów na konkretnych przykładach liczbowych. Każdy przykład jest zobrazowany wzorem wymaganego dokumentu oraz jego ewidencją w pkpir.
  • Przykłady ewidencji w pkpir najpopularniejszych zdarzeń gospodarczych, w tym m.in.:

- Jak ewidencjonować w pkpir opłaty pocztowe?

- Kiedy zaliczyć do kosztów dopłatę podatku od nieruchomości?

- Czy można ewidencjonować w pkpir wydatki na podstawie wyciągu z karty kredytowej?

- Jak zaewidencjonować w pkpir fakturę za leasing?

- Jak wykazać w pkpir czynsz otrzymany przed terminem wynikającym z umowy najmu?

- Jak rozliczyć w pkpir anulowaną fakturę?

- Jak zaewidencjonować w pkpir sprzedaż lokalu mieszkalnego będącego środkiem trwałym?

- Jak rozliczyć w pkpir korektę wynikającą z reklamacji towaru przez nabywcę?

- Jak zaewidencjonować w pkpir przekazanie towarów na potrzeby prowadzonej działalności?

Tekst rozporządzenia w sprawie pkpir, czyli  najnowszy, ujednolicony tekst rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów wraz z załącznikami zawierającymi wzory pkpir  oraz objaśnienia zasad jej pro

W książce opisano m.in.:


- Koszty pracodawcy umowa o pracę