Wielka Księga Prawa Pracy

https://sklep.infor.pl/wielka-ksiega-prawa-pracy.html

Wielka Księga Prawa Pracy

Wydawca:
Infor PL S.A.
Data wydania:
2016
259,00 zł

Opis publikacji

Stan prawny na 1 września 2016 r.

Wielka księga prawa pracy to zbiór ujednoliconych tekstów najważniejszych aktów prawnych z zakresu prawa pracy, przeznaczony dla firm i jednostek sfery budżetowej. Każdy akt prawny opatrzony jest komentarzem opracowanym przez ekspertów praktyków.

 

W skład zbioru wchodzą m.in.:

  • Kodeks pracy ze szczegółowym komentarzem do każdego działu, zawierającym informacje o wszystkich zmianach, które weszły w życie w 2016 r., w tym najnowszych – dotyczących zatrudniania kobiet przy pracach dotychczas im wzbronionych oraz nowych terminów zawierania umów o pracę;
  • Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wprowadzająca od 1 stycznia 2017 r. minimalną stawkę godzinową dla zleceniobiorców i osób świadczących usługi;
  • Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy, uwzględniająca nowe obowiązki i prawa inspekcji wprowadzone ustawą o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług;
  • Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, która wprowadza od 9 września 2016 r. nowe zasady wynagradzania menedżerów w spółkach Skarbu Państwa;
  • Karta Nauczyciela wraz z komentarzem do najnowszych zmian, które weszły w życie 1 września 2016 r.;
  • Rozporządzenia wykonawcze do Kodeksu pracy.

Publikacja to doskonała pomoc w codziennej pracy przede wszystkich dla służb kadrowych, działów personalnych, kadrowych, księgowych oraz biur rachunkowych.