Dokumentacja kadrowa. Nowe zasady prowadzenia i przechowywania

https://sklep.infor.pl/dokumentacja-kadrowa--nowe-zasady-prowadzenia-i-przechowywania.html

Dokumentacja kadrowa. Nowe zasady prowadzenia i przechowywania

Autor:
Praca zbiorowa
Wydawca:
Infor PL S.A.
Liczba stron:
200
Data wydania:
2018
ISBN:
978-83-8137-021

Opis publikacji

W książce omówiono rewolucyjne zmiany, jakie wejdą w życie od 1 stycznia 2019 r. w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. W publikacji przedstawiono m.in.:

  • nowe zasady przechowywania dokumentacji w formie elektronicznej,
  • zmienione okresy archiwizacji dokumentów pracowniczych,
  • nowe zasady wypłaty wynagrodzenia za pracę w formie bezgotówkowej.

Z książki można się też dowiedzieć:

  • jak przygotować się do zmian przepisów w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej,
  • kto będzie mógł skorzystać z krótszych okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej,
  • jak przejść z papierowej formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej na formę elektroniczną.

Ponadto omówiono dokumentowanie kwestii związanych z innymi aspektami zatrudnienia – m.in. zawieraniem umów o pracę, ewidencjonowaniem czasu pracy, odpowiedzialnością porządkową czy badaniami profilaktycznymi pracowników.

Całe opracowanie jest poparte praktycznymi wzorami dokumentów i przykładami.

Publikacja jest nieocenioną pomocą dla każdego pracodawcy oraz osoby odpowiedzialnej za sprawy kadrowe i pracownicze w firmie.

Książka ma też suplement elektroniczny w postaci specjalnie przygotowanego serwisu z aktywnymi wzorami ponad 30 dokumentów. Są to m.in.:

  • wzór informacji o zmianie formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej;
  • wzór regulaminu pracy;
  • wzór regulaminu wynagradzania;
  • wzór obwieszczenia w sprawie systemów i rozkładów czasu pracy oraz okresów rozliczeniowych.

Aktywne wersje wszystkich wzorów są zamieszczone w serwisie internetowym INFORLEX PRAWO, dostępnym po zalogowaniu przy użyciu kodu ze zdrapki dołączonej do książki.

 

Zatrudniając przynajmniej jednego pracownika, pracodawca musi założyć i prowadzić dokumentację kadrową. Niektóre dokumenty powinny być sporządzane w określonej przepisami formie, inne pracodawca może stworzyć samodzielnie. Prowadzenie dokumentacji kadrowej ma istotne znaczenie praktyczne, pozwala bowiem ustalić uprawnienia pracowników. W przypadku sporu ze stosunku pracy brak właściwej dokumentacji jest okolicznością obciążającą pracodawcę. Wszelkie zaniedbania w zakresie prowadzenia akt osobowych oraz innej dokumentacji są naruszeniem praw pracowniczych. Pracodawca lub osoba działająca w jego imieniu, która nie prowadzi dokumentacji kadrowej, może być ukarana grzywną.

 

Zalety publikacji:

Publikacja – jako pierwsza na rynku – zawiera szczegółowy i praktyczny komentarz do nowych przepisów umożliwiających od 1 stycznia 2019 r. prowadzenie dokumentacji w formie elektronicznej oraz skracających okres przechowywania akt osobowych.