PIP i ZUS Kontrole u Pracodawcy - wzory pism z komentarzem

https://sklep.infor.pl/320319,pip-i-zus-kontrole-u-pracodawcy---wzory-pism-z-komentarzem.html

PIP i ZUS Kontrole u Pracodawcy - wzory pism z komentarzem

Autor:
Praca zbiorowa
Wydawca:
Infor PL S.A.
Liczba stron:
176
Data wydania:
2018
ISBN:
978-83-8137-302
47,40 zł

Opis publikacji

Publikacja jest praktyczną i nieodzowną pomocą dla każdego pracodawcy. Zawiera omówienie praw i obowiązków, jakie mają pracodawcy w razie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakładzie pracy. Szczególną wartością książki są wzory dokumentów dotyczące korespondencji pracodawcy z PIP i ZUS, jaka jest prowadzona w przypadku kontroli firmy przez te organy. Wzory te zostały opatrzone praktycznym komentarzem.

W książce zamieszczono m.in.:

  • wzór zastrzeżeń do protokołu kontroli PIP,
  • wzór zawiadomienia PIP o wykonaniu nakazu,
  • odwołanie od nakazu inspektora pracy,
  • wzór zastrzeżeń do protokołu kontroli ZUS.

Opracowanie uwzględnia zmiany wprowadzone od 1 marca 2018 r. w zakresie kontroli PIP dotyczące zakazu pracy w handlu w niedziele. Ponadto zawiera najaktualniejsze omówienie w zakresie zmian w kontroli ZUS, jakie zostały wprowadzone od 30 kwietnia 2018 r. w wyniku wejścia w życie ustaw tworzących pakiet określany jako Konstytucja Biznesu.

Publikacja ma też suplement elektroniczny w postaci specjalnie przygotowanego serwisu z aktywnymi wzorami z książki. Aktywne wersje wszystkich 35 wzorów są zamieszczone w serwisie internetowym INFORLEX PRAWO, dostępnym po zalogowaniu przy użyciu kodu ze zdrapki dołączonej do książki.

 

Zalety publikacji:

Obecnie trwają u pracodawców wzmożone kontrole PIP i ZUS w zakresie m.in. zakazu pracy w handlu w niedziele, płacy minimalnej dla zleceniobiorców i  kwestionowania umów o dzieło – ma to związek z wprowadzonymi od 1 marca 2018 r. zmianami w zakresie zakazu pracy w niedziele oraz obowiązującymi od 2017 r. regulacjami dotyczącymi zapewnienia płacy minimalnej zatrudnionym na umowę zlecenia (także z tego względu ZUS kwestionuje umowy o dzieło, które nie są obowiązkowo oskładkowane).

Książka jest swego rodzaju ściągą, jak poradzić sobie w razie kontroli, zwłaszcza w razie stwierdzenia nieprawidłowości przez kontrolerów PIP i ZUS. Jej największą wartością są najnowsze formularze dotyczące korespondencji pracodawcy z PIP i ZUS, które uwzględniają zmiany wprowadzone od 30 kwietnia 2018 r. przez przepisy Konstytucji Biznesu.

Jest to pierwsza publikacja która przedstawia tryb kontroli ZUS po zmianach wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu oraz aktualne formularze, z którymi płatnicy składek zetkną się w czasie kontroli prowadzonej przez ten organ.