Audyt projektu ze środków unijnych

https://sklep.infor.pl/jak-przetrwac-audyt-projektu-ze-srodkow-unijnych.html

Audyt projektu ze środków unijnych

Autor:
Adrian Chodubski
Wydawca:
Infor PL S.A.
Liczba stron:
106
Data wydania:
2018
EAN:
9788381373081
48,30 zł

Opis publikacji

Publikacja w przystępny sposób prezentuje najistotniejsze zagadnienia związane z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Autor szczególną uwagę zwraca na tryby przeprowadzania kontroli oraz błędy i nieprawidłowości popełniane podczas realizacji projektów. Wskazuje również, jakie obowiązki mają podmioty realizujące te projekty, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków w zakresie trwałości rezultatów projektu. Ponadto omawia kwestię naliczania korekt finansowych w przypadku wystąpienia nieprawidłowości.

Z treści poradnika można dowiedzieć się m.in.:

 • jakie są założenia metodologiczne realizacji projektów unijnych,
 • jakie rodzaje kontroli wyróżniamy w cyklu realizacji projektu unijnego,
 • jakie są tryby realizacji czynności kontrolnych i audytowych w ramach projektu unijnego oraz jakiego rodzaju uprawnienia posiadają podmioty odpowiedzialne za przeprowadzanie kontroli lub audytu projektu,
 • jakiego rodzaju błędy popełniają beneficjenci podczas realizacji projektu oraz jakie działania mogą podjąć, aby uniknąć problemów związanych ze stosowaniem przepisów prawa zamówień publicznych,
 • jak należy postępować w sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości skutkujących naliczeniem korekt finansowych.

Publikacja:

 • zawiera praktyczne przykłady, uchwały KIO, wyroki WSA,
 • wskazuje rodzaje kontroli wyróżnianych w cyklu realizacji projektu unijnego,
 • omawia tryby realizacji czynności kontrolnych i audytowych w ramach projektu unijnego,
 • opisuje uprawnienia podmiotów odpowiedzialnych za przeprowadzanie kontroli lub audytu projektu,
 • wskazuje na błędy popełniane przez beneficjentów podczas realizacji projektu,
 • podpowiada, co zrobić, aby uniknąć problemów związanych ze stosowaniem przepisów prawa zamówień publicznych,
 • opisuje, jak postępować w sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości skutkujących naliczeniem korekt finansowych.

 

Adrian Chodubski – CGAP, audytor wewnętrzny Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ma doświadczenie w obszarze audytu zewnętrznego projektów unijnych. Od 2009 r. jest odpowiedzialny za projektowanie i ocenę rozwiązań w obszarze wdrażania systemów kontroli zarządczej oraz procesów zaradzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych. Od 2005 r. certyfikowany audytor wewnętrzny Ministerstwa Finansów. Przeprowadził ponad 50 audytów projektów współfinansowanych ze środków UE oraz ocen systemów zarządzania i kontroli instytucji zaangażowanych we wdrażanie funduszy unijnych. Doświadczony prelegent w zakresie szkoleń dotyczących wdrażania systemów kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych oraz audytów projektów unijnych.