Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktyczne problemy

https://sklep.infor.pl/podstawa-wymiaru-skladek-zus--praktyczne-problemy.html

Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktyczne problemy

Autor:
Praca zbiorowa
Wydawca:
Infor PL S.A.
Liczba stron:
82
Data wydania:
2018
ISBN:
978-83-8137-360
59,00 zł

Opis publikacji

Ustalenie prawidłowej, comiesięcznej podstawy wymiaru składek za osoby zgłaszane do ubezpieczeń jest jednym z podstawowych obowiązków płatników składek. Praktyka wskazuje, że zagadnienia związane z prawidłowym oskładkowaniem przychodów sprawiają płatnikom liczne trudności.

W szczególności, zastosowanie zwolnienia przychodu ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne musi być poprzedzone wnikliwą analizą warunków uprawniających do ulgi w ich opłacaniu. W niektórych sytuacjach do tych samych przychodów zwolnionych ze składek ZUS stosowane są inne kryteria zwolnienia z podatku.

W publikacji przedstawiono zasady ustalania podstawy oskładkowania przychodów uzyskanych przez ubezpieczonych – m.in. pracowników, zleceniobiorców oraz przedsiębiorców. Szczegółowo omówiono wiele praktycznych zagadnień, w tym:

  • stosowanie zwolnień składkowych i podatkowych z uwzględnieniem różnic w wykładni ZUS i urzędów skarbowych,
  • podstawę wymiaru składek osób podróżujących służbowo,
  • rozliczanie składek ZUS z tytułu realizacji umowy na rzecz własnego pracodawcy.

Najtrudniejsze kwestie zostały przedstawione na przykładach.

To przystępne i wyczerpujące opracowanie pomoże w pracy specjalistom z zakresu kadr i płac, kadrowym i księgowym. Zainteresuje też pracodawców oraz biura rachunkowe, które prowadzą obsługę w tym zakresie.

 

Zalety publikacji:

Jedyne na rynku aktualne i praktyczne opracowanie pomocne w prawidłowym ustaleniu podstawy wymiaru składek ZUS. W przystępny sposób odpowiada m.in. na pytania:

  • jak oskładkować przychody emeryta realizującego umowę zlecenia na rzecz własnego pracodawcy;
  • jakie składki powinien opłacać pracodawca od umowy zlecenia zawartej z własną pracownicą przebywającą na urlopie rodzicielskim;
  • czy ulga na zakup środka trwałego od pracodawcy powinna być oskładkowana.