Rachunkowość w oświacie. Plan finansowy, ewidencja księgowa, sprawozdawczość

https://sklep.infor.pl/rachunkowosc-w-oswiacie--plan-finansowy--ewidencja-ksiegowa--sprawozdawczosc.html

Rachunkowość w oświacie. Plan finansowy, ewidencja księgowa, sprawozdawczość

Autor:
Magdalena Grotkiewicz, Renata Niemiec
Wydawca:
Infor PL S.A.
Liczba stron:
272
Data wydania:
2018
ISBN:
978-83-8137-362
76,20 zł

Opis publikacji

Specyfika wymagań wobec rachunkowości jednostek oświatowych sprawia, że osoby zajmujące się finansami tych podmiotów nierzadko borykają się z trudnościami i poszukują specjalistycznej i aktualnej informacji na ten temat. „Rachunkowość w oświacie” wychodzi naprzeciw temu zapotrzebowaniu.

Jednostki oświatowe należące do sektora finansów publicznych zobowiązane są do prowadzenia rachunkowości na zasadach określonych w ustawie z 29 września 1994 r. o rachunkowości, z uwzględnieniem szczególnych uregulowań wynikających z ich przynależności do sektora finansów publicznych, zawartych w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.

Przepisy te zobowiązują jednostki oświatowe do posiadania właściwej dokumentacji regulującej gospodarkę finansową jednostki, opisującej zasady rachunkowości obowiązujące w jednostce, w tym zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Podstawowym aktem wykonawczym, który determinuje zasady ewidencji księgowej w jednostkach oświatowych, jest rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej. 

W publikacji przedstawiono pełny zakres spraw związanych z rachunkowością szkół i placówek. Tematyka ta obejmuje:

 • gospodarkę finansową jednostek oświatowych (m.in. plan finansowy, wydzielony rachunek dochodów),
 • szczególne zasady rachunkowości dla tych jednostek,
 • zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • ewidencję typowych zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych.

W książce zostały także omówione obowiązki wynikające z regulacji prawnych, w tym obowiązki sprawozdawcze w państwowych jednostkach budżetowych i jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego, jakimi są jednostki oświatowe (szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowe). Ponadto zostały przedstawione zasady sporządzania sprawozdań budżetowych, terminy sprawozdawcze oraz zakres informacji wynikający ze sporządzanych sprawozdań.

 

Zalety publikacji:

Opracowanie stanowi aktualną bazę wiedzy dla pracowników służb finansowych obsługujących jednostki oświatowe.

Zawiera liczne przykłady ewidencji gospodarczych charakterystycznych dla jednostek oświatowych.

Korzystanie z publikacji ułatwia jasny i klarowny podział na poszczególne zespoły kont z uwzględnieniem tylko tych występujących w jednostkach oświatowych.

SPECJALNY PREZENT! Kalendarz szkolny w roku 2018/2019 z zaznaczonymi ważnymi datami roku szkolnego.

Legenda:

 1. Początek roku szkolnego 3 września 2018 r.
 2. Zimowa przerwa świąteczna 2018 r.
 3. Ferie zimowe 2019 woj. Lubelskie, Łódzkie, Podkarpackie, Pomorskie, Śląskie
 4. Ferie zimowe 2019 woj. Podlaskie, Warmińsko-Mazurskie
 5. Ferie zimowe 2019 woj. Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie, Małopolskie, Świętokrzyskie, Wielkopolskie
 6. Ferie zimowe 2019 woj. Dolnośląskie, Mazowieckie, Opolskie, Zachodniopomorskie
 7. Wiosenna przerwa świąteczna  18 kwietnia 2019 r. -23 kwietnia
 8. Koniec roku szkolnego 21 czerwca 2019 r.
 9. Ferie letnie - wakacje