e-Zamówienia publiczne. Przewodnik po elektronicznych zamówieniach publicznych

https://sklep.infor.pl/e-zamowienia-publiczne--przewodnik-po-elektronicznych-zamowieniach-publicznych.html

e-Zamówienia publiczne. Przewodnik po elektronicznych zamówieniach publicznych

Autor:
Andrzela Gawrońska-Baran
Wydawca:
Infor PL S.A.
Liczba stron:
140
Data wydania:
2018
EAN:
9788381373845
69,30 zł

Opis publikacji

Poradnik krok po kroku omawia elektroniczną procedurę udzielania zamówień publicznych. Dodatkowo zawiera praktyczne zestawienia tych elementów postępowania, które zmieniły się na skutek elektronizacji. Liczne przykłady, instrukcje, ilustracje i zrzuty z ekranu z pewnością ułatwią opanowanie, wdrożenie i stosowanie nowej procedury w jednostce i firmie.

Publikacja została przygotowana zarówno dla zamawiających, jak i dla wykonawców.

Elektronizacja dotyczy nie tylko składania przez wykonawców oświadczenia na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) czy też ofert w postaci elektronicznej, opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lecz także prowadzenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej całego procesu komunikacji w relacji zamawiający–wykonawca. Na procedurę tę trzeba zatem patrzeć dwutorowo. Po pierwsze, jako na nową formę sporządzania dokumentów, a po drugie – nowe sposoby ich przekazywania.

W poradniku szczególny nacisk położono na wyjaśnienie:

  • w jakim zakresie zmienia się procedura udzielania zamówień publicznych,
  • kiedy i jak korzystać z Platformy e-Zamówienia i Portali e-Usług,
  • kiedy obowiązuje forma pisemna, a kiedy elektroniczna,
  • jak i które dokumenty podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W przystępny sposób przedstawiono m.in. zasady wypełniania i składania JEDZ w formie elektronicznej, tworzenia i korzystania z SIWZ oraz sporządzania i przesyłania dokumentów i oświadczeń. Dodatkowo wykonawcy dowiedzą się, jak prawidłowo złożyć ofertę w postaci elektronicznej oraz jakie są formy i wymogi dotyczące wadium po elektronizacji, a zamawiający – do kiedy i w jaki sposób bezpiecznie przechowywać dokumentację elektroniczną.

 

Andrzela Gawrońska-Baran – radca prawny, doktor nauk prawnych, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletnia dyrektor departamentu zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej. Doradca zamawiających i wykonawców, pełnomocnik przed Krajową Izbą Odwoławczą, wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych oraz autorka licznych publikacji dotyczących tej problematyki. Prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego, specjalizującą się w zamówieniach publicznych.

 

Zalety publikacji:

  • Pierwsza kompleksowa publikacja na rynku
  • Przykłady opisowe oraz przykłady graficzne (zrzuty z ekranu)
  • Procedury instrukcyjne (krok po kroku)
  • Dla obu stron procesu udzielania zamówienia (zamawiający i wykonawcy)
  • Syntetyczna forma i przystępny język
  • Najbardziej aktualny stan prawny