Od Lokomotyw do Zagubionych. Jakie mamy typy pracowników i jak z nimi postępować.

https://sklep.infor.pl/od-lokomotyw-do-zagubionych--jakie-mamy-typy-pracownikow-i-jak-z-nimi-postepowac-.html

Od Lokomotyw do Zagubionych. Jakie mamy typy pracowników i jak z nimi postępować.

Autor:
Grzegorz Filipowicz, Anna Sulińska, Anna Szymczak
Wydawca:
Infor PL S.A.
Liczba stron:
272
Data wydania:
2020
ISBN:
978-83-8137-690
69,00 zł

Opis publikacji

Dlaczego warto przeczytać tę książkę:

  • Dowiesz się, jak monitorować poziom satysfakcji i zaangażowania pracowników oraz jak to wpływa na ich efektywność i wizerunek firmy.
  • Poznasz sposób myślenia i działania różnych typów pracowników.
  • Zyskasz konkretne wskazówki pozwalające kształtować pożądane
    postawy ludzi w organizacji.
  • Zobaczysz, jak z różnymi typami pracowników radzą sobie
    doświadczeni przełożeni.

Satysfakcja z pracy i zaangażowanie w obowiązki służbowe to dwa obszary, które w znacznej mierze wpływają na nasze codzienne funkcjonowanie. Bez względu na wielkość przedsiębiorstwa, narodowość, sytuację na rynku, zaangażowanie w pracę przekłada się na nasz dobrostan– a co za tym idzie, na lepsze funkcjonowanie naszych rodzin i tym samym całego społeczeństwa

Autorzy książki posługują się licznymi przykładami, by opisać kluczowe kwestie: czy pracownicy, którzy są zadowoleni ze swojej pracy są w nią również zaangażowani. I odwrotnie, czy osoby zaangażowane w pracę są z niej zadowolone? Na podstawie wnikliwych badań powstała nie tylko diagnoza zaangażowania i kompetencji, ale także wypracowana została typologia pracowników, która jest prezentowana w tej książce. Dodatkowo, po opracowaniu i wstępnym scharakteryzowaniu wyróżnionych w ramach typologii grup pracowników, zrealizowano z przedstawicielami każdego z typów indywidualne wywiady pogłębione.

Czytelnik dowie się również w jaki sposób niezależnie potraktowane wymiary satysfakcji i zaangażowania budują typologię pracowników, która może wpłynąć zarówno na politykę personalną firmy jak i na to jak przełożeni powinni postępować ze swoimi pracownikami.