VAT 2020. Komentarz

https://sklep.infor.pl/vat-2020--komentarz.html

VAT 2020. Komentarz

Autor:
Tomasz Krywan
Wydawca:
Infor PL S.A.
Liczba stron:
1536
Data wydania:
2020
EAN:
9788381377065
199,00 zł

Opis publikacji

VAT 2020. Komentarz zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku od towarów i usług. Uwzględnia zmiany obowiązujące od 1 lipca 2020 r. oraz regulacje wprowadzone w związku z pandemią koronowirusa, a także zmiany obowiązujące od 1 października 2020 r., które dotyczą nowej ewidencji VAT i nowego JPK_VAT.

Szczegółowo wskazuje, jak w ważnych kwestiach zmieniło się w ostatnim roku stanowisko krajowych sądów administracyjnych oraz organów podatkowych, a także omawia orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE.

Publikacja to nie tylko klasyczny komentarz do konkretnych przepisów. Są w niej także praktyczne tabele i prawie 300 przykładów pokazujących, jak rozliczać VAT, w tym jak wypełnić nowy JPK_VAT. To jedyny na rynku komentarz, który omawia przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, koncentrując się na praktycznym aspekcie ich stosowania.

W książce znajdziemy odpowiedzi na nurtujące wszystkich podatników VAT pytania dotyczące między innymi:

 • rozliczania nieodpłatnych świadczeń,
 • refakturowania dodatkowych kosztów,
 • rozliczania wydatków samochodowych,
 • ustalania terminów powstania obowiązków podatkowych,
 • rozliczania dostaw objętych mechanizmem podzielonej płatności (split payment),
 • dokumentacji VAT i jej korekty,
 • zasad prowadzenia ewidencji VAT,
 • ustalania terminów odliczania VAT naliczonego,
 • zasad stosowania białej listy i sankcji w VAT z tego tytułu.

W komentarzu zostały uwzględnione oraz szczegółowo omówione nowe przepisy, które obowiązują w 2020 r.

Rok 2020 to prawdziwa rewolucja w rozliczeniach VAT. Zmieniają się zasady rozliczeń, które były stosowane od początku, kiedy wprowadzono w Polsce VAT. Nowością jest to, że:

 • ograniczono prawo do wystawiania faktur do paragonów,
 • wprowadzono nową matrycę stawek VAT i klasyfikację towarów oraz usług (CN i PKWIU 2015),
 • pierwszy raz określono szczegółowe zasady prowadzenia ewidencji VAT,
 • zlikwidowano deklarację VAT-7 i JPK_VAT, a zamiast tego wprowadzono jeden plik JPK dla deklaracji i ewidencji,
 • powszechnie umożliwiono rozliczanie VAT od importu w deklaracji,
 • zmieniono zasady wpisywania do ewidencji sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie,
 • umożliwiono wysyłanie e-paragonów,
 • przewidziano surowe kary za niewywiązywanie się z nowych obowiązków.

Ponadto w związku z pandemią obniżono czasowo stawki VAT na wybrane produkty.

Z tych względów niezbędnym źródłem wiedzy dla każdego podatnika jest VAT 2020. Komentarz.

O Autorze

Autorem publikacji jest Tomasz Krywan – prawnik, doradca podatkowy, który specjalizuje się w interpretacji przepisów prawa podatkowego. Jest praktykiem znającym problemy podatników z rozliczeniem podatków, a szczególnie VAT-u. Udzielił ponad 20 000 odpowiedzi na pytania podatkowe. Napisał również kilkaset artykułów i komentarzy. Na co dzień publikuje w ogólnopolskich dziennikach, m.in. w Dzienniku Gazecie Prawnej. W wydawnictwie INFOR jest znanym i cenionym Autorem, m.in. w MONITORZE księgowego oraz BIULETYNIE VAT.

ATUTY PUBLIKACJI:

Jedyny na rynku aktualny komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług, który omawia przepisy, koncentrując się na praktycznym aspekcie ich stosowania. Uwzględnia wszystkie zmiany w przepisach, które weszły w życie 1 stycznia i 1 lipca 2020 r., a także zmiany obowiązujące od 1 października 2020 r. Uwzględnia również regulacje wprowadzone w związku z epidemią koronawirusa.