ZFŚS 2020. Komentarz

https://sklep.infor.pl/zfss-2020.html

ZFŚS 2020. Komentarz

Autor:
Mariusz Pigulski
Wydawca:
Infor PL S.A.
Liczba stron:
120
Oprawa:
Miękka
Data wydania:
2020
Format:
165×235
EAN:
9788381377119
55,20 zł

Opis publikacji

Publikacja zawiera praktyczne objaśnienia do każdego artykułu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Szczegółowo omawia obowiązki pracodawców związane z prowadzeniem działalności socjalnej. Wyjaśnienia zostały poparte praktycznymi przykładami, wzorami dokumentów, stanowiskami urzędowymi i orzecznictwem sądowym.

W komentarzu uwzględniono zmiany dostosowujące przepisy ustawy o zfśs do unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) w zakresie ujawniania przez beneficjentów pomocy danych o ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej uprawniającej do świadczeń, które obowiązują od 4 maja 2019 r. Warunki stosowania wskazanego rozporządzenia (RODO) w prowadzeniu działalności socjalnej przybliżył też UODO w wyjaśnieniach z 6 lutego 2020 r., o które wzbogacono publikację. Ponadto od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje nowy, wyższy odpis na zfśs, wprowadzony ustawą z 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020.

Komentarz został wzbogacony o rozwiązania problemów pojawiających się w praktyce funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Są one przedstawione w formie pytań i odpowiedzi jako odrębna od komentarza część książki.

Jest to obowiązkowa lektura dla osób zajmujących się rozliczeniami kadrowo-płacowymi w podmiotach prowadzących działalność socjalną. Zawarte w książce wyjaśnienia zainteresują również beneficjentów świadczeń pochodzących z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a zwłaszcza członków komisji socjalnych.

Publikacja wzbogacona suplementem zawierającym nowe kwoty odpisów i zwolnień z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wprowadzone przez tzw. tarczę antykryzysową.

W suplemencie opisano nowe możliwości zawieszenia obowiązków pracodawcy związanych z prowadzeniem działalności socjalnej wynikającej z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w okresie epidemii, wprowadzone 24 czerwca 2020 r. ustawą z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086).
Ponadto suplement zawiera nowe kwoty zwolnienia z opodatkowania świadczeń finansowanych z zfśs, wprowadzone 31 marca 2020 r. ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568).

Suplement do pobrania po zakupie książki  Tutaj >>

Mariusz Pigulski – ekspert i praktyk od ponad 20 lat zajmujący się prawem pracy i ubezpieczeń społecznych. Absolwent Podyplomowego Studium Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim, autor licznych opracowań i publikacji z dziedziny kadrowo-płacowej.

 

ATUTY PUBLIKACJI:

Jedyna na rynku aktualna publikacja na temat zfśs – dla praktyków, napisana prostym i zrozumiałym językiem.