Pomoc społeczna. Komentarz do ustawy

https://sklep.infor.pl/320433,pomoc-spoleczna-komentarz-do-ustawy.html

Pomoc społeczna. Komentarz do ustawy

Autor:
Magdalena Kasprzak, Joanna Nowicka
Wydawca:
Infor PL S.A.
Liczba stron:
498
Data wydania:
2020
EAN:
9788381377430
199,00 zł

Opis publikacji

Publikacja jest kompleksową i praktyczną analizą przepisów zarówno samej ustawy o pomocy społecznej, jak i innych aktów bezpośrednio związanych z funkcjonowaniem systemu pomocy społecznej. Wskazuje, w jaki sposób należy interpretować obowiązujące przepisy oraz w jakim zakresie można je stosować. Uwzględnia zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2020 r.

Komentarz do ustawy o pomocy społecznej zawiera liczne odniesienia do przepisów innych ustaw oraz aktów wykonawczych, które również zostały w nim omówione. Autorki przytaczają także aktualne orzecznictwo, wskazujące obowiązujące linie orzecznicze w sprawach spornych lub budzących istotne wątpliwości interpretacyjne. Całość stanowi praktyczny przewodnik po systemie pomocy społecznej, omawiający m.in.:

 • zasady pomocy społecznej,
 • podział zadań pomocy społecznej między administrację publiczną – zadania administracji rządowej oraz zadania własne gminy i powiatu,
 • instytucje pomocy społecznej,
 • formy i tryb udzielanej pomocy, w tym kryteria przyznawania świadczeń.

Publikacja z pewnością ułatwi lepsze i szybsze zrozumienie przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz innych aktów prawnych. Przede wszystkim jednak usprawni stosowanie tych przepisów oraz rozwiązywanie kwestii spornych. Z tego względu opracowanie to polecamy szczególnie:

 • osobom zajmującym się zawodowo pomocą społeczną,
 • pracownikom socjalnym,
 • pracownikom administracji publicznej i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 • prawnikom specjalizującym się w zagadnieniach systemu pomocy społecznej.

 

Magdalena Kasprzak – doktor nauk prawnych, radca prawny, specjalistka w zakresie prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem sfery budżetowej oraz w zakresie systemu pomocy społecznej, wykładowca akademicki, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Pracowała m.in. w Departamencie Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy. Od 2013 r. działa również społecznie w sektorze organizacji pozarządowych.

Joanna Nowicka – radca prawny, specjalistka w zakresie prawa finansowego i finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem systemu pomocy społecznej, a także prawa gospodarczego, w tym prawa antymonopolowego, prawa konkurencji i prawa Unii Europejskiej. Jest dyplomowanym prawnym konsultantem projektów finansowanych ze środków unijnych. Od 2013 r. działa również społecznie w sektorze organizacji pozarządowych.

 

ATUTY PUBLIKACJI:

 • aktualność,
 • bogate orzecznictwo sądowo-administracyjne,
 • szczegółowy, praktyczny komentarz do każdego przepisu ustawy.