Pracownicze plany kapitałowe. Obowiązki pracodawcy

https://sklep.infor.pl/pracownicze-plany-kapitalowe--obowiazki-pracodawcy.html

Pracownicze plany kapitałowe. Obowiązki pracodawcy

Autor:
Aneta Olędzka
Wydawca:
Infor PL S.A.
Liczba stron:
86
Data wydania:
2020
ISBN:
978-83-8137-837

Opis publikacji

Pracownicze plany kapitałowe (PPK) są nową formą dodatkowego i długoterminowego oszczędzania z możliwością skorzystania ze zgromadzonych środków po ukończeniu 60 roku życia. Dla osób zatrudnionych przystąpienie do programu jest dobrowolne. W każdej chwili także mogą do niego przystąpić lub z niego zrezygnować. Natomiast podmioty zatrudniające (np. pracodawcy, zleceniodawcy) mają obowiązek przystąpienia do PPK.

Wdrożenie PPK w firmach to nie lada wyzwanie. Następuje ono etapami. W tym roku do PPK dołączą firmy zatrudniające co najmniej 50 i co najmniej 20 osób. Natomiast od 1 stycznia 2021 r. obowiązek stosowania ustawy o PPK spocznie na pozostałych podmiotach zatrudniających oraz na jednostkach sektora publicznego. Wiążą się tym nowe obowiązki, terminy, procedury.

W publikacji zawarto informacje zarówno dla adresatów programu, jak i dla firm mających obowiązek jego wdrożenia. W przejrzysty sposób opisano krok po kroku procedurę wdrożenia PPK, a także pozostałe obowiązki związane z jego prowadzeniem. Uczestnicy programu dowiedzą się z publikacji, w jaki sposób mogą rozporządzać zgromadzonymi w PPK środkami – m.in. jak najkorzystniej je wypłacać, w jakich przypadkach taka wypłata jest możliwa czy też jak nimi dysponować w razie śmierci.

To przystępne i wyczerpujące opracowanie pomoże w pracy specjalistom z zakresu kadr i płac, kadrowym i księgowym. Zainteresuje też pracodawców oraz biura rachunkowe, które prowadzą obsługę w zakresie rozliczania wynagrodzeń.