PIT 2021. Komentarz

https://sklep.infor.pl/pit-2021-komentarz.html

PIT 2021. Komentarz

Autor:
Grzegorz Ziółkowski
Wydawca:
Infor PL S.A.
Liczba stron:
1502
Data wydania:
2021
EAN:
9788381379014
199,00 zł

Opis publikacji

PIT 2021. Komentarz zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W publikacji uwzględniono najnowsze zmiany przepisów obowiązujące od 1 stycznia 2021 r., a także te, które wchodzą w życie w trakcie roku podatkowego.

Omówione zostały nowe regulacje związane ze spółką nieruchomościową, darowiznami na zwalczanie skutków pandemii COVID-19 oraz ograniczeniami w obniżaniu i podwyższaniu indywidulanych stawek amortyzacyjnych. Ponadto objaśnione są znowelizowane regulacje dotyczące m.in. rozszerzenia ulgi dla młodych, zmienionej sytuacji podatkowej wspólników spółek komandytowych, nowych zasad ustalania indywidualnych stawek amortyzacji czy szeregu rozwiązań wprowadzonych w związku z epidemią COVID-19.

Jest to nie tylko klasyczny komentarz do konkretnych przepisów. Są tu także praktyczne przykłady, pokazujące, jak prawidłowo rozliczać podatek dochodowy. Autor, omawiając konkretne przepisy podatkowe, wskazuje na aktualne stanowisko organów podatkowych, omawia orzecznictwo sądów krajowych (WSA i NSA), Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Sprawiedliwości UE.

W publikacji Czytelnik znajdzie odpowiedzi na pytania nurtujące wszystkich podatników PIT. Zawarte w komentarzu wyjaśnienia pomogą m.in. rozstrzygnąć:

 • kto zapłaci podatek z powodu przeniesienia firmy za granicę,
 • kiedy osoba, która nie ukończyła 26 lat, może skorzystać z ulgi,
 • jaką cześć kosztów związanych z używaniem samochodu osobowego przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów podatkowych,
 • jak rozliczyć darowiznę przekazaną na zwalczanie skutków COVID-19,
 • jak prawidłowo udokumentować transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi (ceny transferowe),
 • kto zobowiązany jest do płacenia podatku od budynków komercyjnych,
 • kiedy pracownik uzyskuje przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń,
 • jak rozliczać otrzymaną dotację,
 • czy zakup nowej maszyny produkcyjnej może być jednorazowo odniesiony w koszty,
 • jak i kiedy dokonać korekty kosztów podatkowych,
 • kiedy można skorzystać z ulgi na złe długi,
 • kto może skorzystać z ulgi na leki,
 • czy dieta z tytułu zasiadania w organach samorządu terytorialnego jest wolna od podatku,
 • kiedy przekazać zleceniobiorcy rozliczenie pobranych zaliczek w trakcie roku podatkowego.

Oddawany do Państwa rąk komentarz jest niezbędnym narzędziem w codziennej pracy doradców podatkowych, pracowników biur rachunkowych, służb finansowo-księgowych oraz właścicieli firm.

Publikacja może być wykorzystywana przez podatników jako swoisty oręż w nierównej walce z organami podatkowymi – dzięki zamieszczonym w niej wyrokom, interpretacjom oraz przykładom wraz z zapisami księgowymi.

Opis suplementu:

Suplement zawiera komentarz do nowych artykułów ustawy o PIT tj. art. 52ja i 52n wprowadzonych ustawą z 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1163). Nowe przepisy obowiązują od 29 czerwca 2021 r. Pobierz suplement>>

ATUTY PUBLIKACJI:

Jedyny na rynku aktualny komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który omawia przepisy, koncentrując się na praktycznym aspekcie ich stosowania.

Grzegorz Ziółkowski – prawnik, doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem, właściciel biura rachunkowego, który pracował także w dziale kontroli organów podatkowych. Udzielił kilkuset odpowiedzi na pytania dotyczące podatków dochodowych. Napisał również wiele artykułów, komentarzy oraz poradników z zakresu podatków. W Wydawnictwie INFOR jest znanym i cenionym autorem, m.in. w „Monitorze Księgowego”.