Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy 2021

https://sklep.infor.pl/320457,uprawnienia-rodzicow-w-pracy.html

Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy 2021

Autor:
praca zbiorowa
Wydawca:
Infor PL S.A.
Liczba stron:
126
Data wydania:
2021
ISBN:
978-83-8137-895
59,00 zł

Opis publikacji

Poradnik przystępnie przedstawia uprawnienia, z jakich mogą korzystać zarówno rodzice, jak i inni członkowie najbliższej rodziny w czasie sprawowania opieki nad dzieckiem. Kompleksowo omawia zasady korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem lub adopcją, a także zasady ich rozliczania oraz ustalania wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres tych urlopów. Opisuje, w jakich okolicznościach rodzice dziecka bądź inni członkowie rodziny mogą korzystać z zasiłku opiekuńczego. Ponadto wyjaśnia, kiedy i jaka umowa ulega przedłużeniu do dnia porodu oraz w jakim czasie rodzice podlegają ochronie przed rozwiązaniem umowy o pracę. Omawia także inne uprawnienia związane z rodzicielstwem (np. zwolnienie od pracy na mocy art. 188 Kodeksu pracy).

Publikacja nie tylko przedstawia zasady korzystania przez pracowników z uprawnień rodzicielskich, lecz także wskazuje na obowiązki, jakie w tym zakresie mają pracodawcy. Można się z niej m.in. dowiedzieć:

  • kiedy ojciec dziecka ma prawo do urlopu macierzyńskiego,
  • jak udzielać pracownikom urlopu rodzicielskiego,
  • w jakim terminie można skorzystać z urlopu ojcowskiego,
  • jakie uprawnienia rodzicielskie przysługują innym niż rodzice dziecka członkom rodziny,
  • jak udzielać pracownikom zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem do 14 lat,
  • kiedy rodzice dziecka mogą korzystać z zasiłku opiekuńczego,
  • jaka ochrona przed zwolnieniem z pracy przysługuje na urlopie wychowawczym.

Książka zawiera liczne przykłady, zestawienia tabelaryczne i wzory dokumentów.

To przystępne i wyczerpujące opracowanie pomoże w pracy specjalistom z zakresu kadr i płac, kadrowym i księgowym. Zainteresuje też pracodawców oraz biura rachunkowe, które prowadzą obsługę w tym zakresie.

Ułatwi również rodzicom podjąć właściwą decyzję i wybrać najkorzystniejszy dla siebie wariant uprawnień, z jakich chcą skorzystać.