Przewodnik po zmianach przepisów 2020/2021. Podatki. Rachunkowość. Prawo pracy. ZUS

https://sklep.infor.pl/przewodnik-po-zmianach-przepisow-2021.html

Przewodnik po zmianach przepisów 2020/2021. Podatki. Rachunkowość. Prawo pracy. ZUS

Autor:
praca zbiorowa
Wydawca:
Infor PL S.A.
Liczba stron:
170
Data wydania:
2020
EAN:
9788381379090
99,00 zł

Opis publikacji

Początek roku przynosi podatnikom i pracodawcom liczne zmiany. W samej ustawie o PIT zmiany zostały wprowadzone przez dziewięć ustaw nowelizujących. Zmiany w ustawie o CIT zostały wprowadzone ośmioma ustawami. W sumie w przepisach podatkowych zmiany objęły ponad 100 zagadnień. Przewodnik to najlepsza metoda na uzyskanie kompleksowej informacji, jak zmienią się rozliczenia podatkowe, rachunkowe, pracownicze i ubezpieczeniowe w 2021 r.

Dla wygody Czytelników Przewodnik zawiera również tabelaryczne zestawienia zmian w poszczególnych ustawach.

W przepisach podatkowych zmiany dotyczą m.in.:

 • wprowadzenia tzw. estońskiego CIT,
 • zwiększenia liczby podatników uprawnionych do stosowania stawki 9%,
 • wprowadzenia opodatkowania CIT spółek komandytowych i niektórych spółek jawnych,
 • uszczelnienia przepisów w zakresie unikania podwójnego opodatkowania i opodatkowania dochodów z dywidend,
 • ograniczenia możliwości rozliczania strat,
 • dostosowania amortyzacji podatkowej do rachunkowej,
 • ograniczenia optymalizacji amortyzacji, gdy podatnik korzysta ze zwolnienia z CIT,
 • doprecyzowania przepisów o limitowaniu kosztów finansowania dłużnego,
 • zwiększenia obowiązków w zakresie cen transferowych.

UWAGA! Rewolucyjne zmiany zostały wprowadzone w opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i karcie podatkowej.

W 2021 r. w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym:

 • podniesiono limit przychodów warunkujący wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych do 2 mln euro oraz limit przychodów uprawniający do kwartalnych wpłat ryczałtu do 200 tys. euro,
 • zniesiono zakaz stosowania opodatkowania ryczałtowego w odniesieniu do niektórych form działalności,
 • obniżono stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • umożliwiono stosowanie opodatkowania kartą podatkową także w przypadku prowadzenia takiej działalności przez małżonka.

Zmiany w VAT dotyczą m.in.:

 • zasad korygowania faktur (wprowadzenia regulacji zasad korygowania faktur „in plus” i rezygnacji z potwierdzania korekty „in minus”),
 • stosowania stawki 0% przy eksporcie (wydłużenia terminu wywozu towarów do 6 miesięcy),
 • wprowadzenia możliwości stosowania wspólnych kursów walut z podatkiem dochodowym,
 • wydłużenia terminu, w jakim dopuszczalne jest odliczanie VAT naliczonego na bieżąco,
 • wprowadzenia możliwości odliczania VAT z faktur za nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży,
 • zwiększenia limitu na prezenty o małej wartości do 20 zł,
 • rozszerzenia ochrony związanej z WIS dla towarów lub usług identyfikowanych w VAT według PKWiU i ograniczenia ochrony, gdy WIS zostanie wykorzystana w transakcjach stanowiących nadużycie prawa,
 • płatności z rachunku VAT kwoty odpowiadającej kwocie podatku z tytułu importu towarów czy też należności celnych na rzecz agencji celnych,
 • mechanizmu podzielonej płatności – w zakresie wypłat z rachunku VAT na rzecz podmiotów, które nie są podatnikami VAT,
 • wykazu podatników VAT w zakresie ochrony danych osobowych,
 • przepisów w zakresie stawek VAT

W 2021 r. wchodzi w życie również kilka ważnych zmian w zakresie zagadnień kadrowo-płacowych. Dotyczą one:

 • minimalnego wynagrodzenia i świadczeń od niego zależnych w 2021 r.,
 • nowego obowiązku raportowania do ZUS w sprawie zawartych umów o dzieło,
 • stosowania programu PPK dla sfery budżetowej oraz pracodawców zatrudniających mniej niż 20 osób,
 • ustalania kwot wolnych od potrąceń z wynagrodzeń.

Przejrzysta formuła publikacji pozwala na szybkie zapoznanie się ze zmianami wprowadzonymi w poszczególnych ustawach. Każda zmiana została omówiona osobno i opatrzona odesłaniem do zmienionych przepisów. Dzięki temu Czytelnik może:

 • łatwo umiejscowić przepisy, które zostały zmienione,
 • dowiedzieć się, na czym polegają wprowadzone w nich zmiany,
 • zapoznać się ze wstępną oceną skutków tych zmian.

ATUTY PUBLIKACJI:

Kompleksowy komentarz do najnowszych zmian z zakresu podatków, rachunkowości, prawa pracy i ZUS. Przewodnik zawiera również tabelaryczne zestawienia zmian w poszczególnych ustawach.