CIT 2021. Komentarz

https://sklep.infor.pl/cit-2021-komentarz.html

CIT 2021. Komentarz

Autor:
Marek Smakuszewski, Katarzyna Klimkiewicz-Deplano, Mirosław Siwiński
Wydawca:
Infor PL S.A.
Liczba stron:
1400
Data wydania:
2021
EAN:
9788381379113
199,00 zł

Opis publikacji

CIT 2021. Komentarz zawiera nie tylko klasyczny, prawniczy komentarz do konkretnych przepisów, lecz także przykłady i wzory pokazujące, jak przedsiębiorcy powinni rozliczać się podatkowo. Autorzy przedstawiają również aktualne stanowisko organów podatkowych, omawiają orzecznictwo sądów krajowych i Trybunału Sprawiedliwości UE. To jedyny na rynku komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który omawia przepisy, koncentrując się na praktycznym aspekcie ich stosowania.

W komentarzu zostały uwzględnione oraz szczegółowo omówione nowelizacje ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które obowiązują od 1 stycznia, 1 marca oraz 1 lipca 2021 r. Zmiany dotyczą m.in.:

 • nadania statusu podatnika CIT spółkom komandytowym i wybranym spółkom jawnym,
 • ograniczeń w rozliczaniu strat podatkowych,
 • wprowadzenia klauzuli o unikaniu opodatkowania w uldze dla podatników korzystających z kapitału własnego,
 • wprowadzenia pojęcia struktury hybrydowej i ograniczeń w odliczeniach i kosztach podatkowych,
 • wprowadzenia ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (tzw. estońskiego CIT),
 • utworzenia specjalnego funduszu inwestycyjnego,
 • przychodów powstających z przeniesienia majątku rzeczowego likwidowanej spółki na rzecz jej wspólników,
 • wprowadzenia szczególnych obowiązków podatkowych spółek nieruchomościowych oraz wymogu publikacji indywidualnych danych tych spółek,
 • obowiązku publikacji strategii podatkowych,
 • rozszerzenia stosowania stawki 9%,
 • zmiany definicji używanych środków trwałych,
 • zasad podwyższania i obniżania stawek amortyzacyjnych,
 • szacowania wartości transakcji z krajami zaliczanymi do tzw. rajów podatkowych,
 • rozszerzenia obowiązków dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych,
 • rozszerzenia zakresu dokumentacji podatkowej.

W publikacji znajdziemy odpowiedzi na nurtujące wszystkich podatników CIT pytania dotyczące m.in.:

 • rozliczania kosztów podatkowych,
 • ustalania terminów powstania obowiązków podatkowych,
 • rozliczania nieodpłatnych świadczeń,
 • zasad amortyzacji,
 • sporządzania dokumentacji cen transferowych,
 • rozliczania podatkowego leasingu,
 • opodatkowania przychodów z budynków,
 • podatkowych grup kapitałowych,
 • opodatkowania dochodów z działalności zagranicznych jednostek kontrolowanych,
 • opodatkowania podatkiem u źródła,
 • zasad poboru zaliczek i dokonywania rocznego rozliczenia CIT

Pierwszym twórcą i Autorem publikacji był śp. Marek Smakuszewski – zmarły w 2019 r. prawnik, doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem w pracy w kancelariach prawnych, spółkach doradztwa podatkowego oraz międzynarodowych firmach audytorskich. Specjalizował się w doradztwie podatkowym dotyczącym m.in. podatku dochodowego, ze szczególnym uwzględnieniem cen transferowych dla przedsiębiorców z branży ubezpieczeniowej, IT, FMCG. Napisał kilkaset artykułów i komentarzy o tematyce prawnej i podatkowej. Przeprowadził też liczne szkolenia w tym zakresie. W wydawnictwie INFOR był znanym i cenionym autorem, m.in. w MONITORZE księgowego.

Komentarz autorstwa śp. Marka Smakuszewskiego został zaktualizowany według stanu prawnego na 2021 r. przez wybitnych prawników podatkowych. Autorami aktualizacji komentarza do obecnego wydania są Katarzyna Klimkiewicz-Deplano i Mirosław Siwiński – eksperci kancelarii Advicero Nexia, doświadczeni doradcy podatkowi.

ATUTY PUBLIKACJI:

Jedyny na rynku aktualny komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który omawia przepisy, koncentrując się na praktycznym aspekcie ich stosowania. Uwzględnia rewolucyjne zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2021 r., a także ogłoszone w 2020 r. zmiany, które wchodzą w życie w trakcie 2021 r. Szczegółowo omawia nowe przepisy mające zastosowanie do przychodów (dochodów) uzyskanych od 1 stycznia 2021 r.