Prosta spółka akcyjna. Powstanie, funkcjonowanie, likwidacja i rozwiązanie (PDF)

https://sklep.infor.pl/prosta-spolka-akcyjna-pdf-.html

Prosta spółka akcyjna. Powstanie, funkcjonowanie, likwidacja i rozwiązanie (PDF)

Autor:
Adam Sroga
Wydawca:
Infor PL S.A.
Liczba stron:
152
Data wydania:
2021
Format:
PDF
EAN:
9788381379243
Bezemisyjna
69,00 zł

Opis publikacji

W publikacji przedstawiono proces tworzenia, funkcjonowania i likwidacji prostej spółki akcyjnej. Jest to zupełnie nowa forma niepublicznej spółki kapitałowej wprowadzona do Kodeksu spółek handlowych. Dotyczące jej regulacje wchodzą w życie 1 lipca 2021 r.

Prosta spółka akcyjna to nowoczesna forma niepublicznej spółki kapitałowej. Jest przeznaczona przede wszystkim dla innowacyjnych przedsiębiorstw popularnie nazywanych start-upami. Są to przedsiębiorstwa na wczesnych etapach rozwoju, których główną wartością są nowatorskie rozwiązania technologiczne.

Przepisy kształtujące prostą spółkę akcyjną zostały oparte na istniejących wcześniej regulacjach dotyczących spółki akcyjnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedstawione w publikacji liczne porównania dotyczące tych regulacji pozwalają łatwiej zrozumieć charakter i specyfikę prostej spółki akcyjnej, czyli jej korporacyjny charakter jako osoby prawnej przy jednoczesnym wyłączeniu osobistej odpowiedzialności wspólników za jej zobowiązania. W przejrzystym podziale na rozdziały Autor przedstawia kolejne etapy funkcjonowania spółki i zagadnienia z nimi związane:

1)      powstanie spółki (umowa, cel, kapitał, zgłoszenie do rejestru);

2)      prawa i obowiązki akcjonariuszy (udział w zysku, prawo głosu, prawo kontroli, akcje uprzywilejowane, założycielskie i nieme, uprawnienia indywidualne);

3)      akcje (forma, rejestr, rozporządzanie, umorzenie, nabycie akcji własnych, wyłączenie i ustąpienie akcjonariusza, sądowe unieważnienie akcji);

4)      organy spółki (zarząd, rada nadzorcza, rada dyrektorów, walne zgromadzenie);

5)      zmiany umowy spółki;

6)      likwidację i rozwiązanie spółki;

7)      odpowiedzialność cywilnoprawną.

Szczególną uwagę w omówieniu poświęcono swobodzie kształtowania spółki. Możliwość przyjęcia rozwiązań optymalnych dla określonego przedsięwzięcia dotyczy bowiem zarówno wzajemnych relacji między akcjonariuszami, jak i w systemu zarządzania spółką oraz nadzoru nad tym procesem.

Dopełnieniem całości są liczne wzory zapisów umowy spółki, uchwał i ogłoszeń, które można ławo dostosować do potrzeb każdego przedsiębiorstwa i wykorzystać w praktyce.