DGCS - Kadry i Płace dla Firmy

https://sklep.infor.pl/infor-system---kadry-i-place---1.html

DGCS - Kadry i Płace dla Firmy

Autor:
DGCS S.A.
Wydawca:
dGCS
Data wydania:
2011
Bezemisyjna
1 033,20 zł

Opis publikacji

Program ułatwia rozliczanie płac pracowników w małych i średnich firmach, a także w biurach rachunkowych. Pozwala na prowadzenie ewidencji czasu pracy, notowanie danych pracowniczych oraz sporządzanie niezbędnej dokumentacji. Program wspiera rozliczenia z US i ZUS.

 • import danych z programów dGCS S.A. Płace (DOS) oraz z programu Płatnik,

 • ewidencja kadrowa danych personalnych i o zatrudnieniu dla osób,

 • sporządzanie podstawowych dokumentów kadrowych w tym umowy o pracę, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu,

 • możliwość podziału pracowników na działy oraz grupy, możliwość dalszej pracy w kontekście wybranego działu, grupy lub pracownika,

 • przypisywanie pracownikom różnych wzorców kalendarzy pracy np. w zależności wymiaru etatu, a także definiowania własnych dni wolnych oraz świąt,

 • indywidualne ustawienia parametrów płacowych oraz siatki płac dla poszczególnych pracowników,

 • rejestrowanie nieobecności (absencji) w tym takich jak: zwolnienia chorobowe, urlopy wypoczynkowe, macierzyńskie, opiekuńcze wychowawcze, bezpłatne i wiele innych,

 • ewidencjonowanie aktualnych badań pracowniczych i szkoleń BHP, powiadomienie o ich nieaktualności – alarmy,

 • sporządzania kilku list płac za dany miesiąc: z uwzględnianiem różnych terminów wypłaty,

 • możliwość własnego nazywania oraz elastycznego definiowania składników płacowych przez użytkownika, w tym zakładania własnych nowych składników,

 • automatyczne rozliczanie najczęściej występujących oraz potrzebnych składników płacowych (wynagrodzenie podstawowe: kwotowe, nagrody, premie, zasiłki, odprawy, trzynastki, premie roczne, kwartalne),

 • wyliczanie składek ZUS oraz podatków zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 • możliwość rejestrowania / zmieniania na liście płac elementów związanych z obecnościami i czasem pracy,

 • automatyczne uwzględnianie przy wyliczeniach danych historycznych z poprzednich list płac, oraz miesięcy,

 • próbne przeliczanie listy dowolnym pracownikom bez konieczności wykonywania pełnych obliczeń,

 • program rozlicza i drukuje umowy cywilno-prawne, (w tym: zlecenia, o dzieło, z prawami autorskimi, kontrakty menadżerskie, dla członków organów stanowiących osób prawnych), oraz rachunki / faktury do nich,

 • możliwość robienia list płac oraz kart wynagrodzeń z tytułów rachunków do umów cywilno-prawnych,

 • sporządzanie własnego szablonu (tekstu wydruku) umowy cywilno-prawnej,

 • sporządzanie zaświadczeń o zarobkach,

 • przeliczanie godzin nocnych,

 • możliwość wyliczania wynagrodzenia za nadgodziny (50%; 100%) dla pracowników,

 • modyfikowanie danych podatkowych (m. in. progów, kosztów uzyskania, ulg podatkowych, zaniechania podatku),

 • wydruk listy obecności,

 • generowanie raportu nieobecności,

 • generowanie raportu czasu pracy,

 • generowanie list płac działających w trybie miesięcznym i rocznym.