System emerytalny 2020

https://sklep.infor.pl/dziennik-gazeta-prawna---system-emerytalny-2020.html

System emerytalny 2020

Wydawca:
Infor Biznes Sp. z o.o.
Liczba stron:
96
Oprawa:
Miękka
Data wydania:
2019
Format:
145x205
12,90 zł

Opis publikacji

W książce omawiamy zasady polskiego systemu emerytalnego. Przedstawiamy prawne podstawy funkcjonowania trójflarowego ustroju ubezpieczenia emerytalnego, a także analizę rozwiązań składających się na zaopatrzeniową metodę kształtowania bezpieczeństwa socjalnego w Polsce. Przeprowadzamy analizę świadczeń szczególnych, jakie mogą być wypłacone z powszechnego systemu emerytalnego takich jak 13. emerytura, świadczenie mama 4 plus czy zmieniających się rozwiązań dla różnych grup zawodowych. Omawiamy przyczyny i konsekwencji przekształcenia otwartych funduszy emerytalnych (OFE).

Prezentujemy aktualne zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym obejmujące takie aspekty, jak likwidacja limitu 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia, zasadność pełnego oskładkowania umów cywilnoprawnych, a także wyzwania związane z mobilnością pracowników i zatrudnieniem cudzoziemców. W ostatniej części została zawarta analiza porównawcza grupowych form długoterminowego oszczędzania organizowanych przez podmioty zatrudniające. Jest to kompleksowa analiza rozwiązań konstytuujących pracownicze programy emerytalne, pracownicze plany kapitałowe oraz mechanizmów funkcjonowania form długoterminowego oszczędzania.