Kodeks pracy w praktyce (PDF)

https://sklep.infor.pl/kodeks-pracy-w-praktyce---pdf--wersja-elektroniczna-.html

Kodeks pracy w praktyce (PDF)

Wydawca:
INFOR Biznes Sp. z o.o.
Liczba stron:
208
Data wydania:
2014
ISBN:
978-83-64085-81

Opis publikacji

Opracowanie stanowi syntetyczne omówienie wybranych i najbardziej problematycznych regulacji kodeksowych przydatne z punktu widzenia pracodawcy i  pracownika. Sygnalizuje także, w jakim kierunku będzie prawdopodobnie nowelizowane prawo pracy w najbliższym czasie.

Książka zawiera też ujednolicony tekst ustawy Kodeks pracy oraz projekty ustaw zmieniających.

Zagadnienia poruszane w książce:

 • Praktyka zakładowa jako źródło prawa pracy
 • Dobra osobiste pracownika i pracodawcy
 • Kontrola pracowników
 • Umowa o pracę również w formie ustnej
 • Miejsce pracy i podróż służbowa
 • Czas trwania umowy na czas określony
 • Uzasadnienie rozwiązania umowy na czas nieokreślony
 • Wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony
 • Cofnięcie wypowiedzenia umowy
 • Czy zawsze trzeba wykonać polecenie służbowe
 • Mobbing
 • Zakaz konkurencji
 • Urlop na żądanie