INFORLEX Sprawozdawczość Budżetowa – program dla księgowych jednostek budżetowych

https://sklep.infor.pl/inforlex-sprawozdawczosc-budzetowa.html

INFORLEX Sprawozdawczość Budżetowa – program dla księgowych jednostek budżetowych

Wydawca:
Infor PL S.A.
Dostęp na 12 miesięcy
199,00 zł

Opis publikacji

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych to akty prawne, na podstawie których pracownicy działów finansowo-księgowych jednostek budżetowych sporządzają swoje sprawozdania.

Za I kwartał 2021 r. jednostki sektora finansów publicznych sporządzają sprawozdania w zakresie operacji finansowych według nowych zasad.

Program „INFORLEX Sprawozdawczość Budżetowa” zawiera:

 • omówienie wszystkich nowych sprawozdań (m.in. Rb-Z i Rb-N) wraz z przykładami ich wypełnienia,
 • tekst rozporządzenia wraz z komentarzem autorskim do każdego paragrafu.

Ponadto w programie „INFORLEX Sprawozdawczość Budżetowa” znaleźć można opisy do każdego sprawozdania (zarówno z zakresu sprawozdawczości budżetowej jak i sprawozdawczości w zakresie operacji finansowych) wraz komentarzem autorskim, praktycznymi poradami i artykułami oraz przykładami wypełnionych sprawozdań. Jest to doskonałe narzędzie:

 • stanowiące pomoc w codziennej pracy pracowników działów finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych przy sporządzaniu sprawozdań budżetowych (miesięcznych, kwartalnych, rocznych, jednostkowych i zbiorczych),
 • dostarczające informacje na temat bieżących zmian w sprawozdawczości budżetowej.

Elektroniczna forma pozwala na bieżącą aktualizację zmian oraz ciągłe wzbogacanie programu poprzez dodawanie nowych treści porad, artykułów, pism RIO.

W swojej codziennej stajecie Państwo przed pytaniami:

 1. W jaki sposób prawidłowo wypełniać sprawozdania budżetowe oraz sprawozdania w zakresie operacji finansowych?
 2. Jakie dane wykazywać w konkretnym sprawozdaniu?
 3. Jakie stanowisko w tej sprawie ma moja Regionalna Izba Obrachunkowa?

Program „ INFORLEX Sprawozdawczość Budżetowa” daje odpowiedzi na wszystkie te pytania.

Program „INFORLEX Sprawozdawczość Budżetowa”, to na bieżąco aktualizowana i uzupełniana baza informacji na temat sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych.

Całość ułożona jest w sposób czytelny, zgodnie z systematyką wskazanych sprawozdań.

ATUTY PROGRAMU:

 • bieżąca aktualizacja,
 • zawiera wykaz wszystkich sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych,
 • umożliwia ustalenie konkretnych danych, które należy wykazać w sprawozdaniu,
 • umożliwia łatwe wyszukanie sprawozdania,
 • zawiera bazę porad i artykułów, a także pism RIO oraz wytycznych MF.

Program „Sprawozdawczość Budżetowa” stanowi doskonałe narzędzie, niezbędne w codziennej pracy skarbników, głównych księgowych, księgowych oraz wszystkich pracowników działów finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych. Program jest aktualizowany na bieżąco. Niezwłocznie wprowadzane są wszelkie nowelizacje dokonywane w rozporządzeniach w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz sprawozdawczości w zakresie operacji finansowych.