INFORLEX Plan kont – program dla księgowych jednostek budżetowych

https://sklep.infor.pl/inforlex-plan-kont-dla-budzetu.html

INFORLEX Plan kont – program dla księgowych jednostek budżetowych

Wydawca:
Infor PL S.A.
Dostęp na 12 miesięcy
199,00 zł

Opis publikacji

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej jest jednym z podstawowych aktów prawnych, którym w codziennej pracy posługują się pracownicy działów finansowo-księgowych jednostek budżetowych.

W programie „INFORLEX Plan Kont” znaleźć można opisy do każdego konta z załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont wraz komentarzem autorskim, praktycznymi poradami i artykułami oraz przykładami ewidencji księgowej. Jest to doskonałe narzędzie stanowiące pomoc w codziennej pracy pracowników działów finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych w zakresie:

 • prawidłowej ewidencji zdarzeń gospodarczych (na właściwych kontach i po właściwej stronie),
 • przestrzegania przepisów w zakresie ewidencji na kontach poszczególnych zespołów oraz wyeliminowaniu stwierdzonych nieprawidłowości, przy tworzeniu polityki rachunkowości, w tym zakładowego planu kont,
 • sporządzania sprawozdań finansowych jednostek: bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawieniu zmian w funduszu jednostki.

Elektroniczna forma pozwala na bieżącą aktualizację zmian oraz ciągłe wzbogacanie programu poprzez dodawanie nowych treści.

Podczas swojej codziennej pracy stajecie Państwo przed pytaniami:

 1. Na jakich kontach ująć konkretne zdarzenie gospodarcze?
 2. Czy na pewno zastosowane konto jest tym właściwym?
 3. Jakie stanowisko w tej sprawie ma moja Regionalna Izba Obrachunkowa?

Program „INFORLEX Plan Kont” daje odpowiedzi na te wszystkie pytania.

Program „INFORLEX Plan Kont”, to na bieżąco aktualizowana i uzupełniana baza operacji gospodarczych występujących w jednostce i związanej z nimi ewidencji księgowej.

Całość ułożona jest w sposób czytelny, zgodnie z systematyką rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont.

Narzędzie, które Państwu przedstawiamy oparte jest przede wszystkim na wyszukiwarce. Można z niej korzystać na dwa sposoby, wyszukując:

 • konto – w wyniku otrzymujemy: komentarz eksperta, porady i artykuły, a także pisma regionalnych izb obrachunkowych oraz Ministerstwa Finansów;
 • hasło – w wyniku otrzymujemy: informację o właściwym sposobie księgowania konkretnego zdarzenia gospodarczego; odpowiedź poparta jest poradami, artykułami oraz pismami RIO i MF.

ATUTY PROGRAMU:

 • bieżąca aktualizacja,
 • zawiera wykaz wszystkich kont z załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont,
 • umożliwia ustalenie właściwego konta do ujęcia w ewidencji księgowej operacji gospodarczej,
 • umożliwia łatwe wyszukanie konta po: numerze bądź nazwie lub odpowiednim haśle ze skorowidza rzeczowego,
 • zawiera bazę porad i artykułów, a także pism RIO oraz wytycznych MF.

Program „INFORLEX Plan Kont” stanowi doskonałe narzędzie, niezbędne w codziennej pracy skarbników, głównych księgowych, księgowych oraz wszystkich pracowników działów finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych. Program jest aktualizowany na bieżąco. Niezwłocznie wprowadzane są wszelkie nowelizacje dokonywane w rozporządzeniu w sprawie rachunkowości oraz planów kont.