Kurs: Certyfikowany Manager ds. Kadr - edycja 2

https://sklep.infor.pl/kurs-certyfikowany-manager-ds-kadr-edycja-2.html

Kurs: Certyfikowany Manager ds. Kadr - edycja 2

Autor:
Alicja Pawelec, Elżbieta Smirnow, Krzysztof Sosnowski, Piotr Kuźniak
Wydawca:
Infor PL S.A.
Data wydania:
2022

Opis publikacji

KURS CERTYFIKOWANY

Certyfikowany Manager ds. Kadr

11.05.2022; 25.05.2022; 01.06.2022; 13.06.2022

Zapraszamy do udziału w unikalnym kursie Certyfikowany Manager ds. Kadr. Podczas cyklu szkoleń zdobędą Państwo kompleksową wiedzę na temat wszystkich zagadnień, jakie z punktu widzenia eksperta działu kadr są niezbędne. Kurs ten jest programem rozwojowym skierowanym do osób, które chcą zdobyć wiedze z zakresu zawartego w kursie, ale również do wszystkich, którzy chcą swoją wiedzę i doświadczenie usystematyzować i uzyskać jej potwierdzenie.

Kurs jest programem certyfikowanym przez INFOR PL oraz Kancelarię Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy. Każdy, kto weźmie w nim udział i potwierdzi swoją wiedze przystępując do testu wiedzy otrzyma oryginalny, oficjalny certyfikat potwierdzający posiadaną wiedzę sygnowany przez INFOR PL oraz Kancelarię Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy.

Dlaczego wziąć udział w kursie?

 • Zdobędą i usystematyzują Państwo kompleksową wiedzę w zakresie obowiązków kadrowych
 • Uzyskają Państwo certyfikat Managera ds. kadr potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności
 • Budują Państwo swoją markę eksperta

Prezent dla wszystkich uczestników!

 • Otrzymają Państwo bezpłatny, 30-dniowy dostęp do e-wydania Dziennika Gazety Prawnej
 • Otrzymają Państwo bezpłatny, 14-dniowy dostęp do platformy Inforlex

PROGRAM

Moduł 1: 11 maja 2022

9.00-15.00

Zatrudnianie pracowników

 1. Rozmowa z kandydatem do pracy – czego pracodawcy nie wolno?
 2. Zawarcie umowy o pracę – kiedy umowa o pracę jest zawarta?
 3. Umowa o pracę, umowa przedwstępna czy list intencyjny – porównanie tych form i ich skutków prawnych,
 4. Umowa cywilnoprawna i umowa o pracę w orzecznictwie sądów – jak ograniczać ryzyko ustalenia stosunku pracy?
 5. Umowa o pracę i zmiana warunków zatrudnienia – dokumentacja.

ZUS i PIP

 1. Kontrola ZUS w czasie pandemii COVID-19 – na co zwrócić uwagę?
 2. Kontrola PIP w czasie pandemii COVID-19 – co jest ważne?
 3. Wszczęcie przez PIP postępowania sądowego przeciwko pracodawcy – czy i kiedy może mieć miejsce?
 4. Jak rozróżnić umowę o dzieło? – nowy obowiązek rejestracji umów o dzieło,
 5. Uprawnienia kontrolne PIP i ZUS – co nowego?

Moduł 2: 25 maja 2022

9.00-15.00

Umowy o pracę

1. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

2. Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem

3. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

  • Rozwiązanie umowy z winy pracownika – zwolnienie dyscyplinarne
  • Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia bez winy pracownika
  • Rozwiązanie umowy o pracę z winy pracodawcy

4. Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika

5. Roszczenia zwalnianych pracowników

6. Obowiązki pracodawcy i pracownika związane z rozwiązaniem stosunku pracy

Moduł 3: 1 czerwca 2022

9.00-15.00

Czas pracy

1. Czas pracy

  • Zasady ogólne
  • Rozkład czasu pracy
  • Normy czasu pracy
  • Systemy i rozkłady czasu pracy

2. Okresy niewykonywania pracy wliczane do czasu pracy

  • Inne okresy wliczane do czasu pracy

3. Praca w godzinach nadliczbowych

4. Rozliczanie czasu pracy

  • Ogólne zasady rozliczania czasu pracy i termin wypłaty wynagrodzeń za nadgodziny dobowe i tygodniowe
  • Praca w godzinach nadliczbowych w niepełnym wymiarze czasu pracy

Urlopy wypoczynkowe

1. Urlopy wypoczynkowe

  • Nabycie prawa do urlopu
  • Wpływ nieobecności w pracy na wymiar urlopu wypoczynkowego
  • Planowanie urlopów
  • Ekwiwalent pieniężny i wynagrodzenie urlopowe

2. Urlopy bezpłatne

3. Urlop a regulacje antycovidowe

Moduł 4: 13  czerwca 2022

9.00-15.00

Dokumentacja pracownicza 

 1. Akta osobowe – podstawowe zasady prowadzenia
 2. Pozostała dokumentacja pracownicza (dokumentacja urlopów wypoczynkowych, ewidencja czasu pracy)
 3. Okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej przez pracodawcę
 4. Szczególne zasady dotyczące dokumentacji z zakresu ubezpieczeń społecznych
 5. Elektronizacja dokumentacji pracowniczej
 6. Ochrona danych osobowych w kontekście prowadzenia dokumentacji pracowniczej

RODO

 1. Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych w prawie pracy
 2. Podstawy i zakres dopuszczalnego gromadzenia i przetwarzania danych osobowych pracowników przez pracodawcę
 3. Obowiązki pracodawcy jako administratora danych i uprawnienia pracownika jako osoby, której dane są zbierane
 4. Zasady postępowania w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych
 5. Kontrola i odpowiedzialność pracodawcy w zakresie ochrony danych osobowych

Dokumenty i regulacje wewnętrzne

 1. Wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy
 2. Układy zbiorowe
 3. Porozumienia zbiorowe
 4. Regulamin pracy
 5. Regulamin wynagradzania
 6. Statut
 7. Inne regulacje wewnętrze u pracodawcy

W trakcie warsztatów przewidujemy dwie przerwy kawowe (po 15 minut) oraz jedną przerwę lunchową (30 minut) – godziny przerw zostaną ustalone z prowadzącymi w trakcie warsztatów.

PRELEGENCI

Alicja Pawelec

Radca prawny , Wspólnik, Kancelaria Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy

Radca prawny, od 2011 roku wspólnik w Kancelarii. Absolwentka Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Ukończyła podyplomowe studia prawa dowodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z Kancelarią związana od 2008 roku. Specjalizuje się w bieżącym doradztwie pracodawcom w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Prowadzi postępowania przed sądami powszechnymi, m.in. w sprawach: • z odwołań pracowników od oświadczeń pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę związanych z dyskryminacją, • związanych z nierównym traktowaniem w zatrudnieniu, • dotyczących wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, • dotyczących premii, • związanych z naruszeniami zakazu konkurencji, • dotyczących naruszeń dóbr osobistych pracowników. Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia projektów dotyczących restrukturyzacji (przejście zakładu pracy w trybie 231, zwolnienia grupowe). Specjalizuje się w tematyce mobbingu zwłaszcza w jego postrzeganiu w organizacjach i możliwym jego wpływie na procesy budowania pozytywnego wizerunku pracodawcy w ramach Employer Brandingu. Autorka licznych artykułów prasowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Rzeczpospolitej i Gazecie Prawnej. Współautorka publikacji: • Elastyczne formy zatrudnienia (Infor Biznes 2019) • Prawo pracy dla sędziów i pełnomocników. Wzory pism. Przykłady i wskazówki praktyczne, orzecznictwo (C.H. Beck 2018) • Kobieta w ciąży – prawa pracownicze (Infor Biznes 2015) • Pisma procesowe z zakresu prawa pracy z objaśnieniami i płytą CD(C.H. Beck 2014)

Piotr Kuźniak

Radca prawny , Kancelaria Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy

Radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Angielskiego i Unii Europejskiej współorganizowanej przez Uniwersytet Warszawski i University of Cambridge. Jest prawnikiem z ponad 14-letnim doświadczeniem zawodowym. Pracował przez wiele lat jako in-house lawyer w dziale prawnym dużej spółki Skarbu Państwa operującej w branży IT, gdzie zdobył doświadczenie w obsłudze prawnej dużych i skomplikowanych projektów. Obecnie doradza polskim i zagranicznym spółkom. Szerokie spektrum jego doradztwa obejmuje prawo pracy zarówno w aspekcie indywidualnym, jak i zbiorowym. Z uwagi na charakter swojego doświadczenia zawodowego doskonale rozumie specyfikę współpracy ze związkami zawodowymi. Prowadził wiele postępowań przed sądami powszechnymi, w tym przed Sądem Najwyższym w zakresie skargi kasacyjnej.

Elżbieta Smirnow

Radca prawny , Kancelaria Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy

Radca prawny. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych ze specjalizacją w zakresie polityki społecznej. Z Kancelarią związana od 2014 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach międzynarodowych, w kancelariach radców prawnych oraz w działach prawnych podmiotów gospodarczych. W Kancelarii pracuje głównie przy bieżącej obsłudze Klientów oraz projektach dotyczących indywidualnego i zbiorowego oraz procesowego prawa pracy. Autorka licznych artykułów prasowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Rzeczpospolitej i Gazecie Prawnej.

Krzysztof Sosnowski

Radca prawny , Kancelaria Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy

Radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Z Kancelarią związany od 2011 roku. Pracuje głównie przy projektach: • dotyczących wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy (regulaminy, zakładowe układy zbiorowe pracy, porozumienia z organizacjami związkowymi), • w obszarze relacji ze związkami zawodowymi i zbiorowego prawa pracy głównie w związku z restrukturyzacją przedsiębiorstw, w tym również organizacji i współpracy z radami pracowników, • dotyczących indywidualnych stosunków pracy, przygotowania umów oraz w bieżącej obsłudze Klientów. Autor licznych publikacji z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Współautor publikacji: • Musisz to wiedzieć! (Infor Biznes 2020), • Elastyczne formy zatrudnienia (Infor 2019).

Szczegóły organizacyjne:

Szkolenie odbędzie się online we w2skazanych terminach. Transmisja online jest przeznaczona do oglądania na żywo, tylko w ustalonym terminie. Osoby, które zapiszą się na szkolenie, dzień przed otrzymują w osobnym mailu link do transmisji. W trakcie trwania szkolenia jest możliwość zadawania pytań, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają, konsultacji, wyliczeń oraz sprawdzenia rejestrów. Podczas sesji pytań Ekspert odpowie na jak największą ich ilość.

Minimalne wymagania sprzętowe:

Procesor 1.4GHz Intel® Pentium® 4 i wyżej. Pamięć operacyjna RAM 512MB (1GB zalecane) dla Windows 7 lub Windows 8. System Operacyjny WIN98, WIN2000, WIN XP, WIN XP PRO i inne systemy operacyjne. Microsoft Internet Explorer 8 lub nowszy; Windows Edge browser; Mozilla Firefox; Google Chrome. Adobe® Flash® Player 13.0+ Video PC: karta graficzna min. 8 MB pamięci. Dźwięk PC: karta dźwiękowa. Łącze Internetowe 512Kbps (zalecane połączenie przewodowe).