Public Economic Law

https://sklep.infor.pl/public-economic-law.html

Public Economic Law

Autor:
Dobaczewska Anna
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Data wydania:
2017
EAN:
9788378654933

Opis publikacji

Podręcznik zawiera analizę różnorakich rozwiązań dotyczących oddziaływania państwa na gospodarkę. W przeważającej mierze przedstawia regulacje prawne bezpośredniego wpływu sektora publicznego na gospodarkę , ale nie stroni też od innych bardziej pośrednich form. Ukazuje najistotniejsze z perspektywy przedsiębiorcy zapisy aktów prawnych odnośnie do definiowania, podejmowania i prowadzenie działalności gospodarczej, obecności przedsiębiorców na konkurencyjnym rynku, uczestniczenia w procedurach udzielania zamówień publicznych, czy zawierania umów w prawie energetycznym.