BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE. Znowelizowane warunki techniczne budynków – dział VI

https://sklep.infor.pl/bezpieczenstwo-pozarowe-warunki-techniczne-budynkow---dzial-vi.html

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE. Znowelizowane warunki techniczne budynków – dział VI

Autor:
Praca zbiorowa
Wydawca:
POLCEN Sp. z o.o.
Liczba stron:
214
Data wydania:
2018
EAN:
9788364795251

Opis publikacji

Niniejsza publikacja stanowi zbiór wybranych artykułów przygotowanych przez ekspertów o ogromnym dorobku naukowym, cieszących się uznaniem na rynku wydawnictw specjalistycznych. Poradnik zawiera specjalistyczny komentarz dr. inż. Dariusza Ratajczaka, który szczegółowo omawia wprowadzone od 1 stycznia 2018 r. zmiany w przepisach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków.

W książce zamieszczono także wyciąg z tekstu ujednoliconego przepisów oraz norm WT 2018 dział VI, których zmiany zaznaczono pogrubioną czcionką.

Wyżej wymienione zmiany w przepisach dotyczą m.in. następujących zagadnień:

  1. a) określenia bezpieczeństwa pożarowego budynków
  2. b) nowych wymagań w odniesieniu do klatek schodowych
  3. c) przeciwpożarowego zabezpieczenia garaży
  4. d) odległości budynków od lasów
  5. e) zachowania bezpiecznego poziomu bezpieczeństwa pożarowego

Publikacja przeznaczona jest dla:

  • uczestników procesu projektowo-budowlanego
  • inwestorów i użytkowników budynków
  • osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
  • studentów i pracowników uczelni technicznych, a także pracowników administracji obiektów budowlanych

 

Książka rekomendowana przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa (PIIB)