Nowa PKPIR 2016 – zmiany od 8 kwietnia 2016 r. (PDF)

https://sklep.infor.pl/nowa-pkpir-2016---zmiany-od-8-kwietnia-2016-r-----pdf--wersja-elektroniczna-.html

Nowa PKPIR 2016 – zmiany od 8 kwietnia 2016 r. (PDF)

Wydawca:
Infor PL S.A.
Liczba stron:
120
Data wydania:
2016
Bezemisyjna
29,90 zł

Opis publikacji

Od 8 kwietnia 2016 r. obowiązuje nowy wzór podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zmiana wzoru pkpir to nie jedyna zmiana związana z prowadzeniem podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Publikacja „Nowa PKPIR 2016 – zmiany od 8 kwietnia 2016 r.” to komplet informacji o zasadach prowadzenia pkpir z uwzględnieniem wprowadzonych zmian. Z publikacji dowiedzą się Państwo m.in.
  • kto już teraz musi prowadzić pkpir na nowym wzorze, a kto może z tym poczekać do 1 stycznia 2017 r.,
  • czy trzeba drukować pkpir prowadzoną elektronicznie,
  • kto nie musi sporządzać dwóch spisów z natury.
W publikacji przedstawiamy ewidencję nietypowych zdarzeń gospodarczych w pkpir prowadzonej według nowego wzoru z adnotacją jak wpis powinien wyglądać w pkpir prowadzonej wg dotychczas obowiązującego wzoru.

Publikacja zawiera ponadto omówienie na przykładach zasad:
  • rozliczania przychodów w pkpir (m.in. rozliczenie otrzymanej zaliczki, rozliczenie dofinansowań)
  • rozliczania kosztów w pkpir (m.in. rozliczenie kosztów podróży służbowych, wydatków samochodowych, odpisów amortyzacyjnych)
  • zamknięcia księgi.

Z publikacji dowiedzą się Państwo również jak po zmianach wprowadzonych od 1 stycznia 2016 r.:
  • dokonać korekty kosztów i przychodów z tytułu m.in. zwrotu towarów lub oczywistych omyłek, oraz
  • mimo likwidacji przepisów o zatorach płatniczych przeprowadzić powrotne zwiększenie kosztów o uregulowane w 2016 r. należności, o które koszty te zmniejszono do końca 2015 r.

Publikacja zawiera również treść rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, z wyróżnionymi zmianami obowiązującymi od 8 kwietnia 2016 r.

Zobacz fragment publikacji >>