Zasiłki rodzinne po zmianach (PDF)

https://sklep.infor.pl/zasilki-rodzinne-po-zmianachpdf-b-.html

Zasiłki rodzinne po zmianach (PDF)

Autor:
Magdalena Szochner-Siemińska
Wydawca:
Infor PL S.A.
Liczba stron:
14
Bezemisyjna
0,00 zł

Opis publikacji

Od listopada 2015 r. obowiązują nowe kryteria przyznawania świadczeń rodzinnych w tym zasiłków rodzinnych i dodatków. Zmiany te wychodzą naprzeciw oczekiwaniom świadczeniobiorców, którzy zyskują prawo do wyższych świadczeń, a także powiększa się liczba osób uprawnionych do korzystania. Zmiany wpłyną jednocześnie na wysokość kwot uprawniających do stypendium szkolnego.