Postępowanie cywilne Diagramy

https://sklep.infor.pl/inf1490003,postepowanie-cywilne-diagramy.html

Postępowanie cywilne Diagramy

Autor:
Mucha Joanna
Wydawca:
Wolters Kluwer
Liczba stron:
336
Data wydania:
2016
Format:
17.0x24.0cm
EAN:
9788326499470
44,99 zł

Opis publikacji

Za pomocą diagramów przedstawiono w opracowaniu całość zagadnień objętych wykładem z postępowania cywilnego, a także podstawowe wiadomości z zakresu postępowania zabezpieczającego, egzekucyjnego, międzynarodowego i europejskiego. Zaprezentowano w nim najistotniejsze orzeczenia Sądu Najwyższego i sądów powszechnych zawierające wykładnię kluczowych dla postępowania cywilnego instytucji i pojęć. Obecne 2. wydanie uwzględnia zmiany w poszczególnych instytucjach prawa postępowania cywilnego związane z wejściem w życie m.in. Prawa restrukturyzacyjnego oraz przepisów odnoszących się do wspierania polubownych metod rozwiązywania sporów. Zmiany te dotyczą w szczególności sądowej i pozasądowej mediacji oraz postępowania przed sądem polubownym. Serię Diagramy wyróżnia: - zwięzłe ujęcie zagadnień ułatwiające szybkie utrwalenie materiału, - przejrzysty układ publikacji pozwalający na uporządkowanie wiedzy przed egzaminem lub kolokwium, - przystępna forma, - atrakcyjna cena.