Meritum Prawo farmaceutyczne

https://sklep.infor.pl/meritum-prawo-farmaceutyczne.html

Meritum Prawo farmaceutyczne

Autor:
Adamczyk Joanna, Chmielewska Emilia, Czerwińska Małgorzata, Kęska Katarzyna, Krekora Magdalena, Kwia
Wydawca:
Wolters Kluwer
Oprawa:
Miękka
Data wydania:
2016
EAN:
9788326484353
242,99 zł

Opis publikacji

MERITUM Prawo farmaceutyczne to unikatowa publikacja kompleksowo przedstawiająca problematykę obrotu produktami leczniczymi oraz omawiająca regulacje prawne z tym związane. W publikacji omówiono m.in.: - Zasady prowadzenia obrotu hurtowego i detalicznego produktami leczniczymi. - Wymagania, jakie należy spełnić, by otworzyć hurtownię farmaceutyczną czy aptekę. - Zasady prowadzenia hurtowni farmaceutycznej i apteki zgodnie z prawem. - Konsekwencje naruszania prawa przy prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej i apteki. - Zasady dopuszczania do obrotu produktów leczniczych. - Funkcjonowanie systemu refundacji. - Sposoby uzyskania refundacji dla określonego leku. - Stosowanie w praktyce przepisów refundacyjnych. - Zagadnienia związane z reklamą aptek. - Kwestie związane z funkcjonowaniem aptek internetowych. - Prawa pacjenta w aptece. - Problematykę związaną z opieką farmaceutyczną oferowaną przez apteki. - Zagadnienia związane z funkcjonowaniem nadzoru farmaceutycznego. - Tematykę obrotu produktami, które mogą być sprzedawane w aptekach, a nie są produktami leczniczymi. - Zagadnienia związane z wykonywaniem zawodu farmaceuty. Atutem publikacji jest poradnikowe ujęcie prezentowanej tematyki. Zastosowany w opracowaniu przystępny język, pozbawiony "żargonu" prawniczego pozwala na korzystanie z książki także osobom stosującym przepisy Prawa farmaceutycznego w codziennej pracy, które jednak nie posiadają wykształcenia prawniczego. Istotnymi walorami książki są: - układ treści umożliwiający szybkie odszukanie informacji poprzez podział na niewielkie, zwięzłe fragmenty (pogłębiony podział tekstu), - rozbudowany system wewnętrznych odesłań w tekstach, umożliwiający w prosty i szybki sposób odszukanie interesującego zagadnienia, które pojawiło się już w innym miejscu publikacji; dzięki takim zabiegom unika się zbędnych powtórzeń i rozpraszających dygresji, - zamieszczane na marginesach numery boczne, które wskazują na ważne pojęcie wraz z jego objaśnieniem, - wyraźnie wyodrębnione w tekście przykłady pokazujące sposób stosowania omawianych przepisów prawnych w praktyce, - wyraźne wyodrębnienie ważnych kwestii poprzez oznaczenie ich ramką i hasłem WAŻNE!, - schematy i tabele pozwalające na usystematyzowanie przedstawionych informacji, - zamieszczane wzory pism i dokumentów z możliwością ich praktycznego wykorzystania, wskazaniem sposobu ich poprawnego wypełnienia itp., - czytelne podsumowanie tematu na końcu większej jednostki tekstu poprzez podanie zastosowanej podstawy prawnej, reprezentatywnego stanowiska praktyki oraz wykazu najistotniejszych pozycji literatury przedmiotu, - szczegółowy indeks rzeczowy z odniesieniami do numerów na marginesach tekstu, - przyjazna dla czytelnika szata graficzna, zakładki, a także wysoka jakość użytych materiałów. adw. Joanna Adamczyk (redaktor merytoryczny) adw. Emilia Chmielewska r.pr. Małgorzata Czerwińska apl.adw. Katarzyna Kęska dr Magdalena Krekora (redaktor merytoryczny) r.pr. Monika Kwiatkowska adw. Łukasz Sławatyniec adw. Monika Woźniacka