Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego

https://sklep.infor.pl/wspolczesne-wyzwania-prawa-konsumenckiego.html

Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego

Autor:
Bogusława Gnela, Kinga Michałowska
Wydawca:
C.H. Beck
Oprawa:
Miękka
Data wydania:
2016
Format:
16.5x23.8cm
EAN:
9788325578558
116,99 zł

Opis publikacji

Monografia powstała w związku z konferencją naukową pt. ?Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego? (Kraków, 15?17 września 2015 r.), zorganizowaną przez Katedrę Prawa Cywilnego i Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, jako efekt współpracy pracowników katedr prawniczych publicznych uczelni ekonomicznych oraz uniwersyteckich katedr prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego. Autorzy przedstawili w niej najważniejsze zagadnienia prawa konsumenckiego i poglądy, które stanowią istotny głos w dyskusji nad kierunkami dalszego rozwoju tego prawa. Publikacja powinna zainteresować teoretyków i praktyków prawa, szczególnie konsumenckiego, a także studentów prawa i przedsiębiorców. Warto także podkreślić, że publikacja ukazuje się w bardzo istotnym momencie ? w rok po wejściu w życie dwóch bardzo istotnych dla ochrony konsumentów unormowań ? ustawy o prawach konsumentów i nowelizacji przepisów o upadłości konsumenckiej. Przeważająca część opracowań recenzowanej monografii odnosi się bezpośrednio do tych zmian, dokonuje ich interpretacji i oceny, wskazuje na potencjalne problemy interpretacyjne. Z uwagi na to, że póki co literatura dotycząca wspomnianych zmian legislacyjnych nie jest obszerna, recenzowana monografia stanowi ważny wkład do dyskusji o zmieniającym się prawie konsumenckim. Z recenzji dr hab. Moniki Jagielskiej