Jak pomóc dziecku z dysleksją.

https://sklep.infor.pl/jak-pomoc-dziecku-z-dysleksja-.html

Jak pomóc dziecku z dysleksją.

Autor:
Radwańska Anna
Wydawca:
Difin
Oprawa:
Miękka
Data wydania:
2019
Format:
16.0x23.0cm
EAN:
9788380858770
43,99 zł

Opis publikacji

Poradnik dla rodziców i nauczycieli. Książka napisana została z myślą o rodzicach, nauczycielach i terapeutach pracujących na co dzień z dziećmi mającymi trudności w nauce czytania i pisania, czyli z dysleksją rozwojową, objawiającą się w postaci dysleksji, dysortografii i dysgrafii. Treść publikacji jest skierowana do uczniów najstarszych klas szkoły podstawowej. Poradnik zawiera: - ćwiczenia praktyczne do wykorzystania podczas pracy terapeutycznej z uczniem z dysleksją rozwojową, do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz do samodzielnej pracy w domu dla uczniów z 7-8 klasy szkoły podstawowej; - informacje dotyczące samooceny, pozycji społecznej i myślenia uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania wraz z kwestionariuszami testów do ich określenia; - opis procesu myślenia dyslektyka i trudności, które napotyka. Patronat: Głos Pedagogiczny, Terapia Specjalna.