Matematyka Próbne arkusze maturalne. Zestaw 5 Poziom podstawowy

https://sklep.infor.pl/matematyka-probne-arkusze-maturalne--zestaw-5-poziom-podstawowy.html

Matematyka Próbne arkusze maturalne. Zestaw 5 Poziom podstawowy

Autor:
Górski Waldemar, Ustrzycka Bożena, Kownacka Sylwia
Wydawca:
Pazdro
Oprawa:
Miękka
Data wydania:
2019
Format:
21.0x29.0cm
EAN:
9788375941869
13,99 zł

Opis publikacji

Jest to piąty zestaw pięciu próbnych arkuszy maturalnych z matematyki na poziomie podstawowym, opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w ?Informatorze o egzaminie maturalnym z matematyki od roku szkolnego 2014/2015? Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze obejmują łącznie wszystkie treści nauczania z obowiązującej podstawy programowej dla szkół ponadgimnazjalnych. Arkusze są zróżnicowane pod względem trudności, sposobów sformułowań i zapisów. Rozwiązywanie zadań w nich zawartych pozwoli: przypomnieć i utrwalić najważniejsze zagadnienia objęte podstawą programową, nabyć umiejętności łączenia i wykorzystywania wiedzy z różnych działów matematyki, nauczyć się planowania czasu przeznaczonego na rozwiązanie całego arkusza, przećwiczyć zapisywanie pełnych rozwiązań w miejscu na to przeznaczonym. Do wszystkich zadań testowych podano odpowiedzi, a do zadań otwartych ? rozwiązania.