Podstawy władztwa administracyjnego

https://sklep.infor.pl/podstawy-wladztwa-administracyjnego.html

Podstawy władztwa administracyjnego

Autor:
Krawczyk Mariusz
Wydawca:
Wolters Kluwer
Oprawa:
Twarda
Data wydania:
2016
EAN:
9788326498329
89,99 zł

Opis publikacji

Książka stanowi studium z zakresu prawa administracyjnego, w której kompleksowo omówiono zagadnienia władztwa administracyjnego z różnych perspektyw, tj. władztwa administracyjnego jako: - konstrukcji pojęciowej nauki prawa, - postaci władzy państwowej (publicznej), - mocy oddziaływania nadanej przez porządek prawny (normy prawa administracyjnego), - wyznacznika działalności administracyjnej. Publikacja pozwala wyznaczyć granicę między legalnością a nadużyciem władzy administracyjnej. Formułuje podstawy i zakres władztwa administracyjnego, odnosząc się zarazem do obecnych poglądów na pozycję i środki ochrony jednostki na różnych polach działania administracji publicznej. W opracowaniu zaprezentowano bogatą literaturę przedmiotu oraz orzecznictwo sądowe, odesłano też do konkretnych przykładów z prawa administracyjnego.