Ustawa o Samorządzie Gminnym Komentarz

https://sklep.infor.pl/inf4535827,ustawa-o-samorzadzie-gminnym.html

Ustawa o Samorządzie Gminnym Komentarz

Autor:
Dolnicki Bogdan
Wydawca:
Wolters Kluwer
Oprawa:
Twarda
Data wydania:
2016
EAN:
9788326496509
152,99 zł

Opis publikacji

Komentarz stanowi aktualną i praktyczną wykładnię przepisów ustawy o samorządzie gminnym, przedstawiającą ogół norm prawnych odnoszących się do działalności samorządu terytorialnego, i dotyczących m.in.: ? zakresu działania i zadań gminy, ? władz gminy, ? aktów prawa miejscowego, ? gospodarki finansowej gminy, ? związków i porozumień międzygminnych, ? nadzoru nad działalnością gmin. Przedmiotową problematykę zilustrowano aktualnym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz rozstrzygnięciami wydanymi przez organy administracji publicznej. W pracy uwzględniono także poglądy doktryny i odniesienia do bieżącej literatury. Autorzy starali się omówić także najczęściej spotykane problemy oraz wątpliwości dotyczące stosowania i wykładni przepisów ustawy. W książce przedstawiono zmiany wprowadzone ustawą z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1045) dotyczące: ? tworzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek należących do sektora finansów publicznych ? tzw. centrów usług wspólnych, ? tworzenia związków powiatowo-gminnych, których powoływanie ma przyczynić się do lepszej współpracy między tymi jednostkami samorządu terytorialnego. Komentarz został opracowany przez zespół doświadczonych pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach będących równocześnie praktykami samorządowymi. Publikacja przeznaczona jest dla pracowników samorządowych oraz prawników obsługujących te organy. Może także zainteresować teoretyków prawa i administracji oraz studentów.