Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy

https://sklep.infor.pl/odpowiedzialnosc-dyscyplinarna-sedziow--prokuratorow--adwokatow--radcow-prawnych-i-notariuszy.html

Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy

Autor:
Kozielewicz Wiesław
Wydawca:
Wolters Kluwer
Oprawa:
Twarda
Data wydania:
2016
EAN:
9788326497117
116,99 zł

Opis publikacji

W publikacji omówiono odpowiedzialność dyscyplinarną zawodów zaufania publicznego: sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych oraz notariuszy w świetle standardów wyznaczanych przez orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Przedstawiono w niej podstawowe z punktu widzenia praktyki instytucje dyscyplinarnego prawa materialnego: - przebieg poszczególnych etapów postępowania, - zawieszenie w czynnościach służbowych, - nadzwyczajne środki zaskarżenia w sprawach dyscyplinarnych (wznowienie postępowania dyscyplinarnego i kasację). W drugim wydaniu opracowania wiele uwagi poświęcono w szczególności najnowszym zmianom w ustawie - Prawo o adwokaturze w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej.