Maturalne karty pracy Wiedza o społeczeństwie 1 Zakres rozszerzony

https://sklep.infor.pl/maturalne-karty-pracy-wiedza-o-spoleczenstwie-1-zakres-rozszerzony.html

Maturalne karty pracy Wiedza o społeczeństwie 1 Zakres rozszerzony

Autor:
Walendziak Iwona, Walczyk Mikołaj
Wydawca:
Operon
Oprawa:
Miękka
Data wydania:
2019
Format:
21.0x30.0cm
EAN:
9788366365254
19,99 zł

Opis publikacji

Ta dobrze przyjęta przez nauczycieli publikacja jest świetnym uzupełnieniem podręcznika. Karty pracy zaprojektowane w zupełnie nowej, perforowanej formie będą przydatną pomocą w czasie przygotowania do egzaminu maturalnego. Każdą kartę można oderwać, rozwiązać znajdujące się na niej zadania, oddać do sprawdzenia nauczycielowi, a następnie wpiąć w skoroszyt. Prezentowane maturalne karty pracy, to publikacja przeznaczona dla uczniów klasy 1 liceów ogólnokształcących i techników, dla których istotne jest zdanie matury z wiedzy o społeczeństwie. Jest to zestaw zadań pozwalający zrealizować wymagania przewidziane w zakresie rozszerzonym podstawy programowej. Autorzy opracowali zadania, które są ciekawe, ale przede wszystkim angażują ucznia do formułowania własnych sądów i bycia świadomym odbiorcą informacji z Polski i ze świata. Zadania otwarte kształtują umiejętność oceny zjawisk życia społecznego, kulturalnego i politycznego, uczą formułowania argumentów, wykorzystywania danych i wyciągania wniosków. Uczeń może zweryfikować swoją wiedzę z opracowanego materiału dzięki zadaniom powtórzeniowym umieszczonym po każdym dziale. Maturalne karty pracy skutecznie przygotowują do matury w zakresie rozszerzonym. Wiedza o społeczeństwie 1. Maturalne karty pracy składa się z 41 kart obejmujących tematy z podręcznika oraz 6 kart powtórzeniowych zawierających materiał z 6 działów: DZIAŁ I. CZŁOWIEK JAKO JEDNOSTKA W SPOŁECZEŃSTWIE 1.1 Człowiek jako istota społeczna 1.2 Socjalizacja i stygmatyzacja w życiu jednostki 1.3 Komunikacja w życiu człowieka 1.4 Życie społeczne jednostki 1.5 Człowiek a zbiorowość 1.6 Grupy społeczne 1.7 Rodzina jako podstawowa grupa społeczna DZIAŁ II. CHARAKTERYSTYKA ŻYCIA SPOŁECZNEGO 2.1 Społeczeństwo i jego struktura 2.2 Historyczne formy organizacji społeczeństwa 2.3 Współczesne formy organizacji społeczeństwa 2.4 Przemiany struktury i problemy społeczeństwa polskiego 2.5 Homo sovieticus a współczesne społeczeństwo 2.6 Nierówności i wykluczenie społeczne 2.7 Ruchliwość społeczna 2.8 Ruchy społeczne i ich wpływ na zmianę społeczną DZIAŁ III. NARÓD 3.1 Naród i jego tożsamość 3.2 Postawy względem narodu 3.3 Mniejszości narodowe i imigranci w Polsce 3.4 Historyczne i współczesne uwarunkowania polskiej emigracji 3.5 Wielowarstwowość tożsamości narodowej wybranych społeczeństw europejskich 3.6 Polityka wybranych państw wobec mniejszości narodowych i imigrantów 3.7 Grupy autochtoniczne we współczesnym świecie 3.8 Konflikty społeczne we współczesnym świecie DZIAŁ IV. KULTURA 4.1 Kultura współczesnego świata 4.2 Religia jako rzeczywistość społeczno-kulturowa 4.3 Obrzędowość w polskiej kulturze współczesnej 4.4 Postrzeganie innych kultur oraz subkultury młodzieżowe 4.5 Zróżnicowanie psychokulturowe świata 4.6 Współczesne spory światopoglądowe DZIAŁ V. MEDIA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE 5.1 Media w Polsce i na świecie 5.2 Funkcje mediów w państwie 5.3 Niezależność i pluralizm mediów 5.4 Opinia publiczna 5.5 Marketing i kampania społeczna DZIAŁ VI. SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE 6.1 Geneza społeczeństwa obywatelskiego 6.2 Obowiązki obywatelskie i obywatelskie nieposłuszeństwo 6.3 Obowiązki obywatelskie we współczesnym świecie 6.4 Organizacje pozarządowe ? stowarzyszenia i fundacje 6.5 Związki zawodowe i spółdzielnie 6.6 Kościoły i związki wyznaniowe w Polsce 6.7 Kultura polityczna Co znajdziesz w publikacji Wiedza o społeczeństwie 1. Maturalne karty pracy? Karty składają się z zadań typu maturalnego z zakresu rozszerzonego. Zawierają wykresy, mapy, tabele i schematy prezentujące aktualne dane. Autorzy zadbali także o dobór interesujących tekstów źródłowych i ciekawych ilustracji odnoszących się do wydarzeń społecznych, kulturalnych i politycznych ? zarówno w Polsce, jak i na świecie. Zadania w formie otwartej lub zamkniętej: przygotowują do matury z zakresu rozszerzonego; pomagają utrwalić wiadomości z zakresu wiedzy o społeczeństwie; kształtują umiejętność odczytywania danych z mapy, wykresów, schematów, tabel; odnoszą się do aktualnych danych statystycznych; doskonalą umiejętność czytania i interpretacji materiałów publicystycznych, popularnonaukowych i naukowych; uczą formułowania oceny, argumentowania, wyciągania wniosków; uczą odróżniania faktów od opinii.