Egzamin na doradcę podatkowego Pytania otwarte

https://sklep.infor.pl/egzamin-na-doradce-podatkowego-pytania-otwarte.html

Egzamin na doradcę podatkowego Pytania otwarte

Autor:
Duda Mikołaj, Gorąca Jolanta, Marusik Jakub
Wydawca:
C.H. Beck
Oprawa:
Miękka
Data wydania:
2016
Format:
16.5x23.8cm
EAN:
9788325579708
269,99 zł

Opis publikacji

Egzamin na doradcę podatkowego. Pytania otwarte zawiera odpowiedzi na pytania otwarte opracowane przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego zgodnie z uchwałą zmieniającą z 23.2.2015 r. Nr 1/VI/2015, obowiązującą od 9.3.2015 r. oraz uchwałą zmieniającą z 23.10.2015 r. Nr 4/VI/2015, obowiązującą od 24.10.2015 r. Pod każdym pytaniem Autorzy udzielili opisowej odpowiedzi na pytanie oraz wskazali właściwą podstawę prawną (właściwy przepis lub grupę przepisów), która pozwala na udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie egzaminacyjne. Publikacja zawiera najnowsze zmiany legislacyjne, zarówno obowiązujące od 1.1.2016 r., jak i wchodzące w życie później, a już opublikowane. Szczególne zmiany zostały wprowadzone w prawie podatkowym (podatek od towarów i usług, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek akcyzowy, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych). Niezwykle istotne zmiany wprowadzono także w Ordynacji podatkowej. Książka uwzględnia również zmiany wynikające z ustawy z 9.10.2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy Nr 3697), których celem jest dostosowanie polskich przepisów podatkowych do zmian w prawie UE, w zakresie opodatkowania dochodów z oszczędności oraz w zakresie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek powiązanych. Autorzy opisują także zmiany wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/2013 z 9.10.2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz.Urz. UE L Nr 269, s. 1), które uchyla rozporządzenie Rady (EWG) Nr 2913/92 z 19.10.1992 r. ustanawiający Wspólnotowy Kodeks Celny. Przepisy unijnego kodeksu celnego stosuje się od 1.5.2016 r. Publikacja zawiera także dostęp on-line do aktualizowanych na bieżąco aktów prawnych koniecznych do przygotowania się do egzaminu na doradcę podatkowego. Prezentowana książka – wspólnie z publikacjami: Egzamin na doradcę podatkowego. Testy i Egzamin na doradcę podatkowego. Kazusy stanowi pełne kompendium wiedzy dla kandydata przygotowującego się do egzaminu na doradcę podatkowego.