Kryteria wyodrębniania prawa administracyjnego

https://sklep.infor.pl/kryteria-wyodrebniania-prawa-administracyjnego.html

Kryteria wyodrębniania prawa administracyjnego

Autor:
Wszołek Przemysław
Wydawca:
Wolters Kluwer
Oprawa:
Twarda
Data wydania:
2016
EAN:
9788326494710
89,99 zł

Opis publikacji

Prezentowana książka, stanowiąca studium z zakresu teorii prawa administracyjnego, jest pierwszym w polskiej literaturze prawniczej kompleksowym opracowaniem zagadnienia kryteriów wyodrębniania prawa administracyjnego. Zawarte w monografii rozważania koncentrują się wokół próby udzielenia odpowiedzi na cztery zasadnicze pytania: jakie jest znaczenie naukowe i praktyczna przydatność konstrukcji teoretycznej kryterium wyodrębniania prawa administracyjnego; jak przedstawia się dorobek nauki w tym zakresie oraz jakie są zalety i wady propagowanych dotychczas koncepcji kryteriów; jakie dylematy towarzyszą dystynkcji prawa administracyjnego, a zwłaszcza w jaki sposób i jakiego wyróżnika tego prawa należy poszukiwać; czy istnieje kategoria pojęciowa, która mogłaby pretendować do rangi kryterium wyodrębniania polskiego prawa administracyjnego we współczesnych realiach. Autor prezentuje szeroką perspektywę omawianej problematyki i zainspirowany dotychczasową dyskusją na temat kryteriów wyodrębniania prawa administracyjnego, przedstawia na jej tle propozycję własnej koncepcji w postaci pojęcia służby publicznej.