Matematyka Próbne arkusze maturalne Zestaw 4 Poziom rozszerzony

https://sklep.infor.pl/matematyka-probne-arkusze-maturalne-zestaw-4-poziom-rozszerzony.html

Matematyka Próbne arkusze maturalne Zestaw 4 Poziom rozszerzony

Autor:
Pagacz Ryszard, Gumienny Piotr, Karpowicz Adrian
Wydawca:
Pazdro
Oprawa:
Miękka
Data wydania:
2018
Format:
20.5x29.5cm
EAN:
9788375941678
14,99 zł

Opis publikacji

Jest to czwarty zestaw pięciu próbnych arkuszy maturalnych z matematyki na poziomie rozszerzonym, opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w ?Informatorze o egzaminie maturalnym z matematyki od roku szkolnego 2014/2015? Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze obejmują łącznie wszystkie treści nauczania z obowiązującej podstawy programowej dla szkół ponadgimnazjalnych. Arkusze są zróżnicowane pod względem trudności, sposobów sformułowań i zapisów. Rozwiązywanie zadań w nich zawartych pozwoli: ? przypomnieć i utrwalić najważniejsze zagadnienia objęte podstawą programową, ? nabyć umiejętności łączenia i wykorzystywania wiedzy z różnych działów matematyki, ? nauczyć się planowania czasu przeznaczonego na rozwiązanie całego arkusza, ? przećwiczyć zapisywanie pełnych rozwiązań w miejscu na to przeznaczonym. Do wszystkich zadań testowych podano odpowiedzi, a do zadań otwartych ? rozwiązania.